Permanente Educatie en PE-punten

artra vindt het zeer belangrijk dat professionals zich continu blijven ontwikkelen. Medewerkers die zich blijven ontwikkelen maken minder fouten, zijn productiever, innovatiever en kunnen hun werk beter aan waardoor ze minder werkstress ervaren. En natuurlijk is het voor bijvoorbeeld inspecteurs van certificeringsinstellingen belangrijk dat hun kennis up-to-date is en dat ze deze juist toepassen.

Wat is Permanente Educatie?

Het continu blijven ontwikkelen en kennis opfrissen wordt Permanente Educatie (PE) genoemd. Het is van belang dat professionals hun (vak)kennis up-to-date houden door het volgen van trainingen, opleidingen of het bijwonen van bijeenkomsten.

Permanente Educatie in de uitzendbranche

Het exameninstituut voor de uitzendbranche, de SEU, faciliteert PE nu in de uitzendbranche en stimuleert werkgevers in de uitzendbranche om er aandacht aan te besteden. artra was al langer bezig met het laten toekennen van PE-punten aan opleidingen en trainingen, bijvoorbeeld voor opleidingen en trainingen die van belang zijn voor inspecteurs die zich bezighouden met SNA-certificeringen.

PE-punten bij artra

In de komende maanden gaat artra aan steeds meer opleidingen en trainingen PE-punten laten toekennen.

Drie verschillende soorten PE-punten bij artra

Bij ons trainings- en opleidingsaanbod tref je drie verschillende soorten PE-punten aan. Deze worden hieronder beschreven:

PE-punten SEU

Om uitzendmedewerkers te helpen hun kennis bij te houden, heeft de SEU (Stichting Examens Uitzendbranche), samen met partners, gewerkt aan de invoering van permanente educatie (PE). Medewerkers in de flexbranche worden zo gestimuleerd om kennis op peil te houden, te verdiepen of te verbreden.

Het PE-systeem is ontwikkeld voor én door de flexbranche. Het SEU-diploma vormt hiervoor de basis. Vanaf januari 2023 is een scholingsregister gepubliceerd met opleidingen en trainingen waaraan PE-punten toegekend zijn. Voor artra zijn dit vooralsnog de volgende trainingen:

PE-punten SNA-inspecteurs

De Stichting Normering Arbeid (SNA) heeft als doel het realiseren van zelfregulering ter voorkoming van fraude en illegaliteit in de uitzendbranche. Hiertoe heeft zij het SNA-keurmerk in het leven geroepen. Het SNA-keurmerk is voor alle ondernemingen die arbeid ter beschikking stellen zoals uitzendondernemingen, detacherings-en payrollbedrijven en voor (onder)aannemers van werk. Om te bepalen of je als uitzendorganisatie aan de verplichtingen van dit keurmerk voldoet wordt de onderneming in de regel tweemaal per jaar geïnspecteerd door een geaccrediteerde inspectie-instelling.

De inspecteurs van deze inspectie-instellingen moeten uiteraard hun kennis up to date houden. Per 2 jaar moeten zij daarvoor 50 PE-punten halen, die door het SNA worden geregistreerd. In het Functiecompetentieprofiel Inspecteurs komt het behalen en toekennen van PE-punten uitgebreid aan de orde.

Aan de volgende opleidingen en trainingen van artra zijn door SNA PE-punten toegekend:

Gezien het belang van een Leven Lang Ontwikkelen is het logisch dat in de uitzendbranche werk wordt gemaakt van permanente educatie. artra draagt hieraan bij door steeds meer opleidingen en trainingen aan te bieden waaraan PE-punten toegekend zijn.

>