Detachering

Detacheren is echt iets anders dan uitzenden. Hoewel beide flexibele arbeidsvormen onder de werking van de WAADI vallen is de uitwerking van beide arbeidsvormen anders. Van de gedetacheerden is circa 60 procent in (vaste) dienst van het detacheringsbureau. Dit in tegenstelling tot uitzendorganisaties, waar slechts 4% van de uitzendkrachten in dienst is (Fase C).

Filter

  • E-learning

Het complete e-learningprogramma voor detacheerders

Specifiek voor detacheerders hebben we 6 e-learnings ontwikkeld waarin alle facetten van detachering aan de orde komen. 

€375,00
Eerstvolgende startdatum
05-08-2024
16 zelfstudie uren
  • E-learning

E-learning Detacheren en arbeidsrecht

Als je deze e-learning hebt doorlopen kun je professioneel en met kennis van zaken omgaan met je gedetacheerden en je opdrachtgevers. Je hebt kennis van wet- en regelgeving en actuele ontwikkelingen.

€69,00
Eerstvolgende startdatum
05-08-2024
2.5 zelfstudie uren
  • E-learning

E-learning Detacheren en goed werkgeverschap

Als je deze e-learning hebt doorlopen, weet je wat er nodig is om je te kunnen profileren als goed werkgever.

€69,00
Eerstvolgende startdatum
05-08-2024
2.5 zelfstudie uren
  • E-learning

E-learning Loon- en tariefberekening voor detacheerders

Het kunnen berekenen van tarieven en marges is een essentiële vaardigheid voor een detacheringsprofessional. Volg deze e-learning voor het trainen van je rekenvaardigheden.

€55,00
Eerstvolgende startdatum
05-08-2024
1 zelfstudie uur
  • E-learning

E-learning Offboarding voor detacheerders

Je leert hoe je van een vetrekkende medewerker een ambassadeur voor je organisatie maakt en welke voordelen dat heeft. Daarnaast aandacht voor diverse juridische en administratieve aspecten.

€79,00
Eerstvolgende startdatum
05-08-2024
3 zelfstudie uren
  • E-learning

E-learning Regelgeving start detacheren

Deze e-learning is geschikt voor iedereen die in de praktijk de maken heeft met detacheren en de betreffende wet- en regelgeving.

€89,00
Eerstvolgende startdatum
05-08-2024
3.5 zelfstudie uren
  • E-learning

E-learning Verzuim en verlof tijdens detacheren

Als je als professional bezig bent met detachering moet je alles weten van de wet- en regelgeving met betrekking tot verzuim en verlofvormen. Dat leer je tijdens deze e-learning.

€69,00
Eerstvolgende startdatum
05-08-2024
2.5 zelfstudie uren

Detachering

Detacheerders bieden goede arbeidsvoorwaarden en ontwikkelmogelijkheden om personeel vast te houden. Detacheerders pleiten er bij politiek Den Haag dan ook voor om een aparte rechtspositie voor hen te creëren. Om aan de unieke positie van detacheerders recht te doen, heeft artra specifieke e-learnings voor detacheerders ontwikkeld. Daarin wordt rekening gehouden met de kenmerken van detachering en de detacheringsbranche.

Detacheerder en werkgeversrol

Detachering staat dus niet in de wet. Bij detachering werkt een werknemer tijdelijk bij een ander bedrijf. De werknemer blijft dan in loondienst van het bedrijf (= de detacheerder) dat de werknemer uitleent. Het detacheringsbureau vervult de rol van werkgever. Dat betekent dat het bureau de gedetacheerde medewerker mogelijkheden biedt op het gebied van opleiding & training. Verder voert de detacheerder functionerings- en beoordelingsgesprekken met de gedetacheerden en is zij verantwoordelijk voor de (door)betaling van de werknemer, ook als deze geen opdracht heeft (= leegloop).

Branchevereniging VvDN

Uitzendorganisaties zijn vaak aangesloten bij de brancheverenigingen ABU of NBBU. Detacheerders hebben een eigen belangenbehartiger. In 2019 is de Vereniging van Detacheerders Nederland, de VvDN, opgericht. De VvDN verzorgt de lobby bij wetgevingstrajecten en is gesprekspartner over de inrichting van de arbeidsmarkt. Zij streeft naar de erkenning van detachering met als mogelijk eindresultaat een eigen juridische status. Bij deze vereniging zijn circa 80 (grote) detacheerders aangesloten. In totaal zijn er in Nederland circa 650 ondernemingen die zich met detachering bezighouden.

Professioneel

Detacheerders zijn dagelijks bezig met vele facetten van het arbeidsrecht en goed werkgeverschap. Als detacheerder moet je professioneel en met kennis van zaken omgaan met je gedetacheerden en je opdrachtgevers. Dan moet je dus bijvoorbeeld precies kunnen uitleggen wat het ketensysteem inhoudt en hoe opvolgend werkgeverschap werkt. En natuurlijk moet je ook alles weten over verlof en verzuim. En hoe neem je goed afscheid? Daar komt heel wat bij kijken. Kortom, wil je als detacheerder geen juridische fouten maken en goed invulling geven aan de werkgeversrol, dan biedt artra met specifieke e-learnings een passende oplossing. 

>