• E-learning

Het complete e-learningprogramma voor detacheerders

Specifiek voor detacheerders hebben we 6 e-learnings ontwikkeld waarin alle facetten van detachering aan de orde komen. 

Eerstvolgende startdatum
01-04-2024
16 zelfstudie uren
Investering ex. BTW
€375,00

Detacheren is een vak! Als je werkzaam bent bij een detacheerder dan ben je dagelijks bezig met vele facetten van het arbeidsrecht en goed werkgeverschap. Wil jij professioneel en met kennis van zaken kunnen omgaan met je gedetacheerden en je opdrachtgevers? Wil je bijvoorbeeld precies kunnen uitleggen wat het ketensysteem inhoudt en hoe opvolgend werkgeverschap werkt? Wil je weten hoe je om moet gaan met verlof en verzuim? En hoe neem je goed afscheid?

Specifiek voor detacheerders hebben we 6 e-learnings ontwikkeld waarin al deze facetten aan de orde komen. Na het volgen van de 6 e-learnings vul je de werkgeversrol goed in en ben je een kundige sparringpartner voor opdrachtgevers.

Je doorloopt de volgende 6 e-learnings:

 1. Detacheren en arbeidsrecht
 2. Regelgeving start detacheren
 3. Verzuim en verlof tijdens detacheren
 4. Detacheren en goed werkgeverschap
 5. Offboarding voor detacheerders
 6. Loon- en tariefberekening voor detacheerders

Resultaat

Na het volgen van de 6 e-learnings:

 • Heb je kennis van detachering als flexvorm
 • Weet je welke positie detacheren heeft binnen het arbeidsrecht
 • Kun je het periode- en ketensysteem toepassen
 • Heb je kennis van de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet op de identificatieplicht
 • Weet je wat er in een detacheringsovereenkomst opgenomen moet worden
 • Weet je waar je rekening moet houden bij het detacheren van vreemdelingen
 • Weet je hoe je met verzuim en re-integratie van een gedetacheerde om moet gaan
 • Ken je verlofvormen van de WAZO
 • Kun je tarieven en marges berekenen
 • Ken je de regelgeving over veilig werken
 • Kun je concreet invulling geven aan het begrip goed werkgeverschap
 • Heb je kennis van de juridische aspecten van het eindigen van een dienstverband
 • Weet je hoe je van een ex-medewerker een ambassadeur voor jouw organisatie maakt.

Voor meer details wordt verwezen naar de beschrijving van iedere (afzonderlijke) e-learning.

Voor wie is de e-learning geschikt?

Deze 6 e-learnings zijn geschikt voor iedereen die in de praktijk de maken heeft met detacheren en wet- en regelgeving en goed werkgeverschap. Het (aanvangs)niveau van deze e-learnings is mbo+/hbo.

Duur

Het doorlopen van deze 6 e-learnings duurt circa 16 uur. Je sluit iedere e-learning af met een toets. Je hebt 24/7 toegang tot de e-learnings op ieder device, zolang je inlogcode geldig is.

Investering

Als je dit complete e-learningpogramma voor detacheerders afneemt krijg je de e-learning loon- en tariefberekening gratis. Je investeert voor alle 6 de e-learnings dan € 375,- in plaats van € 430,-!

Je krijgt dan 6 maanden toegang tot de e-learnings.
Na afronding van de e-learning ontvang je een certificaat.

Inhoud

Onder andere de volgende onderwerpen komen aan bod in de 6 e-learnings. Kijk voor een volledig overzicht bij de afzonderlijke e-learnings:

 • ontwikkelingen flexibele arbeid en flexvormen;
 • detacheren en de relatie met de uitzend-cao;
 • de (flexibele) arbeidsovereenkomst;
 • de Waadi Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs;
 • periode- en ketensysteem en projectovereenkomsten
 • opvolgend werkgeverschap;
 • ID-verplichtingen, screening en VOG;
 • wetgeving voor verblijf en arbeid van vreemdelingen;
 • inhoud van de detacheringsovereenkomst;
 • privacy in de detacheringspraktijk;
 • directe en indirecte discriminatie in de praktijk;
 • ZW Ziektewet en loondoorbetaling bij ziekte;
 • WVP Wet verbetering poortwachter en re-integratie;
 • verlofvormen;
 • uurloon- en tariefberekening, kostprijselementen, omrekenfactoren en marges;
 • beëindiging van de arbeidsovereenkomst ;
 • de transitievergoeding;
 • opzegverboden en -termijnen;
 • vertrek van medewerkers;
 • het exitgesprek;
 • van ex-medewerkers ambassadeurs maken: hoe doe je dat?

Liever al eerder beginnen?

Wil je graag op een ander moment beginnen dan de aangegeven datums? Stuur dan een mail naar artra@artra.nl met daarin de e-learning die je wilt volgen en wanneer je wilt beginnen. Let op: het kan 48 uur duren tot dat je toegang krijgt tot de online omgeving.

Cursusdata
Startdatum Locaties Tijden Data
01-04-2024 Beschikbaar Inschrijven
06-05-2024 Beschikbaar Inschrijven
03-06-2024 Beschikbaar Inschrijven
01-07-2024 Beschikbaar Inschrijven
05-08-2024 Beschikbaar Inschrijven
02-09-2024 Beschikbaar Inschrijven
07-10-2024 Beschikbaar Inschrijven
04-11-2024 Beschikbaar Inschrijven
02-12-2024 Beschikbaar Inschrijven
>