• E-learning

E-learning Regelgeving start detacheren

Deze e-learning is geschikt voor iedereen die in de praktijk de maken heeft met detacheren en de betreffende wet- en regelgeving.

Eerstvolgende startdatum
01-07-2024
3.5 zelfstudie uren
Investering ex. BTW
€89,00

Bij detachering komt veel wet- en regelgeving kijken. Als je werkt met gedetacheerden, dan moet je weten welke informatie in de detacheringsovereenkomst moet worden opgenomen. Je maakt afspraken over beloning, werktijden, opzegbaarheid, etc. Al die afspraken moeten worden vastgelegd. Welke onderdelen daarvan zijn wettelijk vereist? En hoe zit het met screening van je medewerkers, wanneer mag dat en wanneer moet dat? Ben je goed op de hoogte van privacy- en discriminatiewetgeving?

Voordat de detacheringsovereenkomst definitief wordt aangegaan, heb je ook te maken met wet- en regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat je gedetacheerde een buitenlandse nationaliteit heeft. Zijn er dan speciale documenten waarover je moet beschikken als werkgever? Wil je kennismigranten detacheren? Ook dan is kennis van de vreemdelingenwetgeving een must.

Dit zijn allemaal onderwerpen die je gaat tegenkomen in deze e-learning.

Vier modules

In deze module gaat het over screening en de verplichtingen die je hebt in het kader van de Wet op de identificatieplicht.

Het tewerkstellen van vreemdelingen is ook aan wetgeving gebonden. Dit zijn allemaal zaken waar je voorafgaand aan de detacheringsovereenkomst mee te maken kunt krijgen.

In module 3 leer je waar je rekening mee moet houden als je afspraken maakt over beloning van je gedetacheerde. En welke onderdelen in je detacheringsovereenkomst moeten staan, denk bijvoorbeeld aan het proeftijd- en concurrentiebeding en de informatie over de pensioenverzekering van je gedetacheerde.

In de vierde module komt wet- en regelgeving aan bod over privacy en discriminatie, te weten de Algemene verordening persoonsgegevens en de wettelijke verboden op het maken van onderscheid.

De e-learning bestaat uit vier modules en wordt afgesloten met een toets.

Na het doorlopen van deze vier modules maak je de eindtoets en ontvang je een certificaat.

Resultaat

Na het doorlopen van deze e-learning:

 • Weet je hoe een screening werkt en wanneer een VOG overhandigd moet worden
 • Weet je van welke subsidies je (eventueel) gebruik kunt maken
 • Kun je de identiteit van de medewerker op juiste wijze vaststellen
 • Weet je aan welke wetgeving je moet voldoen in het geval van arbeid van vreemdelingen
 • Weet je hoe een detacheringsovereenkomst eruit ziet en kun je deze opstellen, waaronder arbeidsvoorwaarden, proeftijd- en concurrentiebeding en opzegmogelijkheden
 • Weet je welke privacyregels er gelden en pas je deze op juiste wijze toe
 • Heb je kennis van discriminatie en de wettelijke verboden op het maken van onderscheid

Voor wie is de e-learning geschikt?

Deze e-learning is geschikt voor iedereen die in de praktijk de maken heeft met detacheren en de betreffende wet- en regelgeving. Het (aanvangs)niveau van deze e-learning is mbo+/hbo.

Duur

Het doorlopen van deze e-learning duurt ongeveer 3,5 uur. Je sluit de e-learning af met een toets. Je hebt 24/7 toegang tot de e-learning op ieder device, zolang je inlogcode geldig is.

Investering

De kosten voor de e-learning Regelgeving start detachering bedragen € 89 (excl. btw). Je krijgt dan 1 maand toegang tot de e-learning.

Na afronding van de e-learning ontvang je een certificaat.

Inschijven voor deze e-learning duurt 2 minuten.

Het complete e-learningprogramma voor detacheerders

In totaal zijn er 6 e-learnings ontwikkeld specifiek voor detacheerders. Als je alle 6 e-learnings in één keer afneemt, krijg je de e-learning Loon- en tariefberekening gratis. Voor 6 maanden toegang tot alle e-learnings investeer je dan € 375 in plaats van € 430 !

Na het doorlopen van dit programma heb je:

 • kennis van de relevante arbeidsrechtelijke aspecten van detachering,
 • vul je de werkgeversrol goed in en
 • ben je een kundige sparringpartner voor gedetacheerden en opdrachtgevers.

Als je Het complete e-learningprogramma voor detacheerders afneemt krijg je toegang tot de e-learnings:

 1. Detacheren en arbeidsrecht
 2. Regelgeving start detacheren
 3. Verzuim en verlof tijdens detacheren
 4. Detacheren en goed werkgeverschap
 5. Offboarding voor detacheerders
 6. Loon- en tariefberekening voor detacheerders

Schrijf je hier in voor dit Complete e-learningprogramma voor detacheerders.

Liever al eerder beginnen?

Wil je graag op een ander moment beginnen dan de hieronder aangegeven datums? Stuur dan een mail naar artra@artra.nl met daarin de titel van deze e-learning en wanneer je wilt beginnen. Let op: het kan 48 uur duren tot dat je toegang krijgt tot de online omgeving.

Inhoud

Onderwerpen die aan bod komen bij deze e-learning

 • screening en VOG;
 • subsidies en regelingen voor werkgevers;
 • bijzondere sectoren;
 • ID-verplichtingen bij het aangaan van de detacheringsovereenkomst;
 • wetgeving voor verblijf en arbeid van vreemdelingen;
 • documenten voor vreemdelingen;
 • detacheren van vreemdelingen;
 • beloning van gedetacheerden;
 • inhoud van de detacheringsovereenkomst;
 • proeftijdbeding;
 • concurrentiebeding en nevenwerkzaamhedenbeding;
 • tussentijdse opzegmogelijkheid detacheringsovereenkomst;
 • pensioenverzekering;
 • privacy en persoonsgegevens;
 • privacy in de detacheringspraktijk;
 • rechten van werknemers;
 • wat is discriminatie.
Cursusdata
Startdatum Locaties Tijden Data
01-07-2024 Beschikbaar Inschrijven
05-08-2024 Beschikbaar Inschrijven
02-09-2024 Beschikbaar Inschrijven
07-10-2024 Beschikbaar Inschrijven
04-11-2024 Beschikbaar Inschrijven
02-12-2024 Beschikbaar Inschrijven
>