• E-learning

E-learning Detacheren en goed werkgeverschap

Als je deze e-learning hebt doorlopen, weet je wat er nodig is om je te kunnen profileren als goed werkgever.

Eerstvolgende startdatum
05-08-2024
2.5 zelfstudie uren
Investering ex. BTW
€69,00

Natuurlijk wil je bij je gedetacheerden én je opdrachtgevers als goed werkgever bekend staan. Maar wat is precies goed werkgeverschap en hoeveel zeggenschap hebben je gedetacheerden eigenlijk zelf over hun werk? En weet jij welke verantwoordelijkheden je hebt voor de veiligheid van je gedetacheerden? Wat is het verschil tussen formeel en feitelijk werkgeverschap? Wat moet je weten over de inhoud van een personeelsdossier en hoe lang bewaar je documenten? Weet jij hoe het zit met de secundaire arbeidsvoorwaarden? Ben je in staat vragen over het sociale zekerheidsstelsel te beantwoorden?

Van een werkgever wordt in dit opzicht nogal wat verwacht. Als je deze e-learning hebt doorlopen, weet je wat er nodig is om je te kunnen profileren als goed werkgever.

Drie modules

Deze e-learning bestaat uit de volgende 3 modules:

In module 1 komt regelgeving aan de orde over veilig werken, een zwaarwegend aspect bij werkgeverschap. Denk aan arbeidsomstandigheden, arbeidstijden en aansprakelijkheid bij schade.

Module 2 gaat over het begrip goed werkgeverschap. Wat valt daar onder en hoe zit het met medezeggenschap van werknemers? Je verwerft inzicht of je personeelsdossiers op orde zijn en wat het verschil is tussen primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Opleiding en ontwikkeling van werknemers vallen ook onder goed werkgeverschap. En ook hiervoor geldt regelgeving.

Het sociale zekerheidsstelsel en de relatie met je werk op een detacheringsbureau vind je in module 3.

Na het doorlopen van deze 3 modules maak je een eindtoets en ontvang je een certificaat.

Resultaat

Na het doorlopen van deze e-learning:

 • Heb je kennis van de arbo-wetgeving en de arbeidstijdenwet
 • Weet je wie er aansprakelijk is bij schade
 • Weet je wat goed werkgeverschap inhoudt
 • Kun je de medezeggenschapregels uitleggen en toepassen
 • Kun je met de gedetacheerde goede afspraken maken over opleiding en ontwikkeling
 • Kun je het functioneren van de gedetacheerde beoordelen
 • Kun je vragen beantwoorden over volks- en werknemersverzekeringen, sociale zekerheid en sociale voorzieningen

Voor wie is de e-learning geschikt?

Deze e-learning is geschikt voor iedereen die in de praktijk te maken heeft met detacheren en wet- en regelgeving en die wil leren wat voorwaarden voor goed werkgeverschap zijn.
Het aanvangsniveau van deze e-learning is mbo+/hbo.

Duur

Deze e-learning duurt 2,5 uur. Je hebt 24/7 toegang tot de e-learning op ieder device.
Je krijgt 1 maand toegang tot de e-learning.

Investering

De investering voor de e-learning Detacheren en goed werkgeverschap bedraagt € 69 (excl. btw).

Na afronding van de e-learning ontvang je een certificaat.
Het inschrijven voor deze e-learning duurt slechts 2 minuten.

Het complete e-learningprogramma voor detacheerders

In totaal zijn er 6 e-learnings ontwikkeld specifiek voor detacheerders. Als je alle 6 e-learnings in één keer afneemt, krijg je de e-learning Loon- en tariefberekening gratis.
Voor 6 maanden toegang tot alle e-learnings investeer je dan € 375 in plaats van € 430 !

Na het doorlopen van dit programma heb je:

 • kennis van de relevante arbeidsrechtelijke aspecten van detachering
 • vul je de werkgeversrol goed in
 • ben je een kundige sparringpartner voor gedetacheerden en opdrachtgevers.

Als je ‘Het complete e-learningprogramma voor detacheerders’ afneemt krijg je toegang tot de volgende e-learnings:

 1. Detacheren en arbeidsrecht
 2. Regelgeving start detacheren
 3. Verzuim en verlof tijdens detacheren
 4. Detacheren en goed werkgeverschap
 5. Offboarding voor detacheerders
 6. Loon- en tariefberekening voor detacheerders

Schrijf je hier in voor dit complete programma voor detacheerders.

Liever al eerder beginnen?

Wil je graag op een ander moment beginnen dan de hieronder aangegeven datums? Stuur dan een mail naar artra@artra.nl met daarin de titel van deze e-learning en wanneer je wilt beginnen.
Let op: het kan 48 uur duren tot dat je toegang krijgt tot de online omgeving.

Inhoud

Onderwerpen die aan bod komen bij deze e-learning:

 • Arbo wetgeving
 • verantwoordelijkheden formeel en feitelijk werkgever
 • arbeidstijdenwet
 • aansprakelijkheid bij schade
 • wat is goed werkgeverschap
 • secundaire arbeidsvoorwaarden en de PZ-gids
 • medezeggenschap en wet flexibel werken
 • opleiding en ontwikkeling
 • functioneren en belonen
 • inhoud PZ dossier en bewaartermijnen
 • het sociale zekerheidsstelsel
 • de werknemersverzekeringen
 • de WW
 • de volksverzekeringen
 • sociale voorzieningen
 • bezwaar en beroep aantekenen
Cursusdata
Startdatum Locaties Tijden Data
05-08-2024 Beschikbaar Inschrijven
02-09-2024 Beschikbaar Inschrijven
07-10-2024 Beschikbaar Inschrijven
04-11-2024 Beschikbaar Inschrijven
02-12-2024 Beschikbaar Inschrijven
06-01-2025 Beschikbaar Inschrijven
03-02-2025 Beschikbaar Inschrijven
03-03-2025 Beschikbaar Inschrijven
07-04-2025 Beschikbaar Inschrijven
06-05-2025 Beschikbaar Inschrijven
02-06-2025 Beschikbaar Inschrijven
07-07-2025 Beschikbaar Inschrijven
04-08-2025 Beschikbaar Inschrijven
01-09-2025 Beschikbaar Inschrijven
06-10-2025 Beschikbaar Inschrijven
03-11-2025 Beschikbaar Inschrijven
01-12-2025 Beschikbaar Inschrijven
>