Grensoverschrijdend gedrag

Als organisatie heb je de plicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Medewerkers moeten de symptomen hiervan herkennen en er vervolgens naar handelen. Er moet bewustwording gecreëerd worden en vervolgens een handelingskader neergezet worden. Alleen zo kan het aantal misstanden op de werkvloer teruggedrongen worden. Grensoverschrijdend gedrag is immers niet te tolereren.

Filter

  • Klassikaal

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag

Na de training herken je grensoverschrijdend gedrag, weet je hoe jouw (non-)verbale gedrag van invloed is op de ander en ben je in staat ongewenst gedrag te de-escaleren met verschillende technieken.

€595,00
Eerstvolgende startdatum
03-10-2024
Duur: 2 dagdelen
4 zelfstudie uren
  • Klassikaal

Omgaan met discriminatie aan de telefoon

Discriminatie is ongewenst en verboden. Weet je niet goed hoe je om moet gaan met discriminatie aan de telefoon? Na deze training sta je steviger in je schoenen!

€595,00
Eerstvolgende startdatum
08-10-2024
Duur: 2 dagdelen
1 zelfstudie uur
  • E-learning

E-learning Omgaan met agressie op de werkvloer

Met deze e-learning krijg je inzicht wanneer er sprake is van agressie of agressief gedrag bij bijvoorbeeld flexkrachten, klanten of collega’s. Je leert hoe je moet en kunt handelen in deze situatie.

€59,00
Eerstvolgende startdatum
01-07-2024
50 zelfstudie minuten
  • E-learning

E-learning Omgaan met discriminatie op de werkvloer

Na het volgen van de e-learning herken je discriminerende verzoeken van bijvoorbeeld collega’s of opdrachtgevers. Je leert ook hoe te handelen in dergelijke situaties.

€69,00
Eerstvolgende startdatum
01-07-2024
1 uur zelfstudie
  • E-learning

E-learning Omgaan met pesten op de werkvloer

In deze e-learning leer je pestgedrag op de werkvloer herkennen. Je leert wat de gevolgen van dit gedrag zijn voor slachtoffer en organisatie en wat je tegen pestgedrag kunt doen.

€59,00
Eerstvolgende startdatum
01-07-2024
50 zelfstudie minuten
  • E-learning

E-learning Omgaan met seksuele intimidatie op de werkvloer

In de e-learning leer je hoe je seksueel intimiderend gedrag op de werkvloer herkent en hoe je dit gedrag aanpakt. Zo voorkom je veel ellende, zoals ziekteverzuim, verloop en verlaagde productiviteit.

€59,00
Eerstvolgende startdatum
01-07-2024
50 zelfstudie minuten

Grensoverschrijdend gedrag

Diverse onderzoeken wijzen uit dat het aantal meldingen over grensoverschrijdend gedrag snel toeneemt. Juist door alle schandalen die breed uitgemeten worden in de media, is ook de drempel op de werkvloer om ongewenst gedrag te melden, lager geworden. HR-professionals zien dan ook dat de behoefte aan vertrouwenspersonen stijgt. Tweederde van de HR-professionals zegt te werken aan een veilige werkomgeving en het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag.

Er is een grote behoefte aan handvatten om op de werkvloer om te gaan met agressie, seksuele intimidatie, pesten en discriminatie. Medewerkers moeten de symptomen hiervan herkennen en er vervolgens naar handelen. Er moet bewustwording gecreëerd worden en vervolgens een handelingskader neergezet worden. Alleen zo kan het aantal misstanden op de werkvloer teruggedrongen worden. Grensoverschrijdend gedrag is immers niet te tolereren.

Arbowet

Als organisatie heb je de plicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Doe je dat niet dan overtreed je artikel 34 van de Arbeidsomstandighedenwet. Je kunt dan een boete krijgen. Bovendien kan grensoverschrijdend gedrag leiden tot  gezondheidsklachten, hoger ziekteverzuim en een lagere arbeidsproductiviteit. Uiteindelijk leidt dit tot een steeds hoger verloop. Onderaan de streep tast dit natuurlijk omzet en winst aan. Nu investeren in een veilige werkomgeving betaalt zich dus dubbel en dwars terug. 

>