• E-learning

E-learning Omgaan met pesten op de werkvloer

In deze e-learning leer je pestgedrag op de werkvloer herkennen. Je leert wat de gevolgen van dit gedrag zijn voor slachtoffer en organisatie en wat je tegen pestgedrag kunt doen.

Eerstvolgende startdatum
01-07-2024
50 zelfstudie minuten
Investering ex. BTW
€59,00

Inleiding

Pesten op de werkvloer is een serieus probleem. Een kwart van de werknemers is ooit wel eens gepest door collega’s of leidinggevenden. Het gaat dan niet om plagerijen, maar om bijvoorbeeld uitschelden, intimidatie, buitensluiten en het achterhouden van belangrijke informatie. Pesten veroorzaakt ernstige gevolgen bij het slachtoffer en heeft zijn weerslag op de hele organisatie.

Wat gebeurt er als plagen pesten wordt? Waarom wordt er gepest? En welke gevolgen heeft pesten eigenlijk voor het slachtoffer én de organisatie? In deze e-learning krijg je antwoord op al deze vragen en leer je wat je tegen pesten op de werkvloer kan doen.

6 dingen die je over pesten op de werkvloer moet weten:

 1. Ruim een half miljoen werknemers in Nederland wordt gepest op de werkvloer (TNO, 2019).
 2. Daarvan worden 80.000 medewerkers structureel vernederd, vermeden, uitgescholden of bedreigd.
 3. Pesten kan zware gevolgen hebben voor de gezondheid van het slachtoffer. Denk aan psychische problemen, burn-out en depressies.
 4. De geschatte gevolgen van pesten op de werkvloer zijn jaarlijks gemiddeld zeven extra verzuimdagen per slachtoffer.
 5. Dat betekent alleen al €1,7 miljard aan loondoorbetaling voor werkgevers aan medewerkers die slachtoffer zijn van ongewenste omgangsvormen op de werkvloer.
 6. Daarnaast heeft pesten een negatieve impact op de hele organisatie, met een hoog verloop, minder productiviteit en hoger verzuim tot gevolg.

Tijd om wakker te worden dus! Maak het onderwerp pesten bespreekbaar en zorg voor preventiemaatregelen.

Wat er aan bod komt in deze e-learning omgaan met pesten

Je krijgt in deze e-learning antwoord op de volgende vragen:

 • Wat is pestgedrag op de werkvloer?
 • Wat zijn oorzaken en gevolgen?
 • Wat kost het ons?
 • Is pesten strafbaar?
 • Wat kan je ertegen doen?

In het theoretische deel doe je eerst kennis op en krijg je inzicht in het ontstaan van pesten op de werkvloer. Daarna beoordeel je verschillende praktijksituaties en kies jij hoe je pesten aanpakt. Tijdens de afsluitende toets kan je testen of jij klaar bent om een bijdrage te leveren aan het tegengaan van pesten op de werkvloer.

Voor wie is de e-learning over pesten geschikt?

Deze e-learning is geschikt voor iedereen die pestgedrag op de werkvloer wil aanpakken en die een einde wil maken aan de negatieve effecten ervan, zoals ziekteverzuim en verzuimkosten, ongewenste uitstroom van goede medewerkers en een lagere productiviteit. Het (aanvangs)niveau van deze e-learning is mbo+/hbo.

Duur

Deze e-learning duurt ongeveer 50 minuten. Je sluit de e-learning af met een toets die een aantal minuten zal duren. De e-learning is 24/7 beschikbaar, zolang de inlogcode geldig is.

Investering

De kosten voor de e-learning omgaan met pesten bedragen € 59 (excl. btw). Je krijgt 3 maanden toegang tot de e-learning.

Na het doorlopen van de e-learning krijg je een bewijs van deelname.

Wil je graag eerder beginnen?

Wil je graag op een ander moment beginnen dan de ? Stuur dan een mail naar artra@artra.nl met daarin de e-learning die je wilt volgen en wanneer je wilt beginnen. Let wel: het kan 48 uur duren tot dat je toegang krijgt tot de online omgeving.

Inhoud

In deze e-learning komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wat is pesten?
 • Vormen van pesten
 • Oorzaken en gevolgen van pesten
 • Pesten, strafbaar of niet?
 • Aanpak van pesten op de werkvloer
 • Wat zegt de wet?
Cursusdata
Startdatum Locaties Tijden Data
01-07-2024 Beschikbaar Inschrijven
05-08-2024 Beschikbaar Inschrijven
02-09-2024 Beschikbaar Inschrijven
07-10-2024 Beschikbaar Inschrijven
04-11-2024 Beschikbaar Inschrijven
02-12-2024 Beschikbaar Inschrijven
>