• E-learning

E-learning Verzuim en verlof tijdens detacheren

Als je als professional bezig bent met detachering moet je alles weten van de wet- en regelgeving met betrekking tot verzuim en verlofvormen. Dat leer je tijdens deze e-learning.

Eerstvolgende startdatum
06-05-2024
2.5 zelfstudie uren
Investering ex. BTW
€69,00

Als je gedetacheerde aan het werk is kom je verschillende situaties tegen over verlof en verzuim. Je werknemer vraagt bijvoorbeeld zorgverlof of ouderschapverlof. En als er sprake is van een langdurige ziekteperiode, moet een re-integratietraject worden ingezet. Weet je daar voldoende van? Hoeveel moet je doorbetalen bij ziekte? Wat zijn de regels bij (bijvoorbeeld) zorgverlof? Wat doe je als de opdracht wegvalt?

Natuurlijk wil je bij je gedetacheerden en je opdrachtgevers bekend staan als dé professional met kennis van zaken. Dat betekent dat je volledig op de hoogte moet zijn van alle relevante wetgeving die van kracht is als je werknemer ziek wordt of gebruik wil maken van (bijzondere) verlofvormen. Dat komt aan de orde in deze e-learning.

Deze e-learning bestaat uit drie modules

In module 1 leer je de wetten kennen die verband houden met loonbetaling tijdens ziekte. Hoe lang en hoeveel loon moet je doorbetalen als je gedetacheerde werknemer verzuimt en wat de privacyregels bij ziekte zijn.

Module 2 gaat over re-integratie van werknemers, Wvp (Wet verbetering poortwachter) en over blijvende arbeidsongeschiktheid, de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)

De verlofvormen van de WAZO komen aan de orde in module 3, evenals het onderwerp wegvallen werk.

Na het doorlopen van deze drie modules maak je de eindtoets en ontvang je een certificaat.

Resultaat

Na het doorlopen van deze e-learning:

 • Ken je de wetten die verband houden met loondoorbetaling tijdens ziekte
 • Ken je de privacyregels bij ziekte
 • Kun je een re-integratieplan opstellen bij langdurige ziekte van de gedetacheerde
 • Ken je de Wet poortwachter en de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)
 • Ken je de verlofvormen van de WAZO en weet je hoe je deze moet toepassen
 • Weet je wat de consequenties zijn van ‘wegvallen van werk’

Voor wie is de e-learning geschikt?

Deze e-learning is geschikt voor iedereen die in de praktijk de maken heeft met detacheren en wet- en regelgeving rondom verzuim en verlof. Het (aanvangs)niveau van deze e-learning is mbo+/hbo.

Duur

Deze e-learning duurt ongeveer 2,5 uur. Je sluit de e-learning af met een toets. Je hebt 24/7 toegang tot de e-learning op ieder device, zolang je inlogcode geldig is.

Investering

De kosten voor de e-learning Verzuim en verlof tijdens detachering bedragen € 69 (excl. btw). Je krijgt dan 1 maand toegang tot de e-learning.

Na afronding van de e-learning ontvang je een certificaat.

Inschrijven duurt slechts 2 minuten.

Het complete e-learningprogramma voor detacheerders

In totaal zijn er 6 e-learnings ontwikkeld specifiek voor detacheerders. Als je alle 6 e-learnings in één keer afneemt, krijg je de e-learning Loon- en tariefberekening gratis. Voor 6 maanden toegang tot alle e-learnings investeer je dan € 375 in plaats van € 430 !

Na het doorlopen van dit programma heb je:

 • kennis van de relevante arbeidsrechtelijke aspecten van detachering,
 • vul je de werkgeversrol goed in en
 • ben je een kundige sparringpartner voor gedetacheerden en opdrachtgevers.

Als je Het complete e-learningprogramma voor detacheerders afneemt krijg je toegang tot de e-learnings:

 1. Detacheren en arbeidsrecht
 2. Regelgeving start detacheren
 3. Verzuim en verlof tijdens detacheren
 4. Detacheren en goed werkgeverschap
 5. Offboarding voor detacheerders
 6. Loon- en tariefberekening voor detacheerders

Schrijf je hier in voor dit Complete e-learningprogramma voor detacheerders.

Liever al eerder beginnen?

Wil je graag op een ander moment beginnen dan de hieronder aangegeven datums? Stuur dan een mail naar artra@artra.nl met daarin de titel van deze e-learning en wanneer je wilt beginnen. Let op: het kan 48 uur duren tot dat je toegang krijgt tot de online omgeving.

Inhoud

Onderwerpen die aan bod komen bij de e-learning

 • ZW Ziektewet en loondoorbetaling bij ziekte
 • loon bij ziekte en de uitzend-cao
 • zieke werknemer en privacy
 • WVP Wet verbetering poortwachter en re-integratie
 • WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 • wettelijke verlofdagen;
 • WAZO verlofvormen met behoud van loon;
 • WAZO verlofvormen met een uitkering;
 • WAZO verlofvormen zonder betaling;
 • wegvallen werk.
Cursusdata
Startdatum Locaties Tijden Data
06-05-2024 Beschikbaar Inschrijven
03-06-2024 Beschikbaar Inschrijven
01-07-2024 Beschikbaar Inschrijven
05-08-2024 Beschikbaar Inschrijven
02-09-2024 Beschikbaar Inschrijven
07-10-2024 Beschikbaar Inschrijven
04-11-2024 Beschikbaar Inschrijven
02-12-2024 Beschikbaar Inschrijven
>