fbpx

Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (WAADI)

Blijf op de hoogte via 

Betekenis van de WAADI

De Wet Allocatie Arbeidskrachten Intermediairs (WAADI) is bedoeld om de rechten van werknemers te waarborgen. De wet beschermt werknemers tegen uitbuiting door malafide uitzendbureaus.

In artikel 8 van de wet wordt de beloning van uitzendkrachten geregeld: “De arbeidskracht, die niet in het kader van payrolling ter beschikking is gesteld, heeft recht op ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden als die welke gelden voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de onderneming waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt.” 

Geboden en verboden

In de Waadi zijn 2 geboden en 4 verboden opgenomen waar organisaties die arbeidskrachten ter beschikking stellen zich aan moeten houden.

Twee geboden:

  • gelijke behandeling van arbeidskrachten (artikel 8)
  • informatie veiligheid (artikel 11): “Degene die arbeidskrachten ter beschikking stelt verschaft aan degene die ter beschikking wordt gesteld, informatie over de verlangde beroepskwalificatie en verstrekt aan die persoon de beschrijving, bedoeld in artikel 5, vijfde lid, van de Arbeidsomstandighedenwet, voordat de terbeschikkingstelling een aanvang neemt.”

Vier verboden:

  • Bij het ter beschikking stellen van arbeidskrachten wordt voor de terbeschikkingstelling geen tegenprestatie bedongen van de arbeidskracht, die ter beschikking wordt gesteld (artikel 9). 
  • Uitzendkrachten mogen niet ingezet worden om een staking te breken (onderkruipersverbod) 
  • Belemmeringsverbod: De arbeidsbemiddelaar mag de uitzendkracht niet belemmeren bij het in dienst treden van een andere werkgever. 
  • Verbod op ter beschikking stellen zonder registratie bij KvK (artikel 7a).

Bestuurlijke boetes

Als bij een intermediair overtredingen op de WAADI worden geconstateerd kunnen bestuurlijke boetes opgelegd worden. 

Download: Wet Allocatie Arbeidskrachten Intermediairs

Wil je graag meer informatie?

Wil je graag meer informatie over dit onderwerp? Volg dan de basisopleiding uitzendprofessional.

Verwante termen en synoniemen:

Relevante opleidingen van artra

Zakelijk schrijven

Een goede zakelijke e-mail, die ook nog bondig, prettig leesbaar en klantgericht is, levert je veel op. Je krijgt minder vragen over onduidelijkheden of juist

Lees verder »

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer.
Deze website is een uitgave van arta. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. Artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

Wil jij op de hoogte blijven?

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks updates en artikelen over de arbeidsmarkt.