Hoe kunnen we helpen?

Verbodsbepalingen (WAADI)

Betekenis verbodsbepaling

In de WAADI staat omschreven aan welke regels bureaus die mensen ter beschikking stellen (uitzenden) zich moeten houden. Deze regels bestaan uit 2 geboden en 4 verboden. De 4 verboden zijn:

  • Verbod op tegenprestatie. Het is verboden om een vergoeding te vragen aan je flexwerknemer voor de bemiddeling.
  • Verbod op het breken van een staking.
  • Verbod op het ter beschikking stellen zonder registratie in het Handelsregister KvK. Dit verbod geldt ook voor de opdrachtgever. Deze mag geen flexwerknemers accepteren van flexondernemingen die niet zijn ingeschreven als flexonderneming.
  • Belemmeringsverbod. Het is verboden om na de uitzendperiode de flexwerknemer te belemmeren om rechtstreeks in dienst te gaan van de opdrachtgever. Wel mag de flexonderneming een vergoeding vragen aan de opdrachtgever.
Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie
Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>