Hoe kunnen we helpen?

Gebodsbepalingen (WAADI)

Betekenis van Gebodsbepalingen (WAADI)

De afkorting WAADI staat voor Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs. Hierin staan de regels voor het inhuren/inlenen en bemiddelen van personeel. 

 Er zijn 2 geboden in de WAADI:

  • Gelijke behandeling: de flexwerknemer moet gelijk worden behandeld als de vaste medewerker in een vergelijkbare functie bij de opdrachtgever op het gebied van beloning, gebruik van kantine, kinderopvang, vervoersfaciliteiten en het melden van interne vacatures.
  • Informatie veiligheid: De flexwerknemer moet geïnformeerd worden over de arbeidsomstandigheden op de werkvloer.

Word gebruikt in

Dit begrip komt terug in het arbeidsrecht.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie
Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>