• Klassikaal

SEU | Basisopleiding Backofficeprofessional

Deze opleiding is voor medewerkers in de flexbranche die backoffice-activiteiten uitvoeren zoals: contractadministratie, ziekteverzuimbegeleiding en salarisverwerking.

Eerstvolgende startdatum
02-09-2024
Duur: 6 dagdelen
96 zelfstudie uren
Investering ex. BTW
€1.425,00

Inleiding

De functie van backofficeprofessional is dynamisch met een grote diversiteit aan verantwoordelijkheden. En om als inspecteur alle backoffice-werkzaamheden en -processen bij uitzendorganisaties goed te kunnen beoordelen is kennis nodig van onder andere contractbeheer, urenregistratie, verloning, facturatie en loonaangifte. Wet- en regelgeving in de flexbranche worden steeds complexer en de werkzaamheden steeds arbeidsintensiever. Je hebt kennis nodig om de fouten en risico’s hieromtrent goed in te kunnen schatten.

Het vakgebied van een backofficeprofessional

Als backofficeprofessional zorg jij ervoor dat alle backoffice-werkzaamheden vlekkeloos verlopen. Zo hou jij je bezig met contractbeheer, urenregistratie, verloning, facturatie en loonaangifte. Wet- en regelgeving in de flexbranche wordt steeds complexer en de werkzaamheden steeds arbeidsintensiever. Om deze werkzaamheden goed te kunnen regelen en risico’s en kosten te beperken is kennis nodig. Met de Basisopleiding Backofficeprofessional van artra word je opgeleid tot professional op het gebied van administratie en verloning in de flexbranche. De basisopleiding leert je de benodigde theorie en vooral de toepassing daarvan in de praktijk. Na afloop beschik je over een aanzienlijke hoeveelheid parate kennis en weet je de weg naar relevante informatie te vinden.

Examen Backofficeprofessional

De Basisopleiding Backofficeprofessional (BOB) bereidt je voor op het schriftelijk examen van de Stichting Examens Uitzendbranche (SEU). Het examen doe je dan ook bij het SEU. Dit examen richt zich op de verwerkingen die plaatsvinden op de backoffice. Denk hierbij aan contractadministratie, salarisverwerking, werkgeverschap en de toepassing van de ABU-cao en de NBBU-cao en de cao’s van inleners. Haal je het examen niet in een keer? Dan is er bij SEU een mogelijkheid om te herkansen.

Resultaat- en praktijkgericht

De belangrijkste doelstelling van de Basisopleiding Backprofessional is dat de deelnemers, naast het behalen van het SEU-examen, concrete inzichten en toepassingsgerichte kennis verkrijgen die bruikbaar is voor de eigen praktijk. Als je kennis kunt koppelen aan je eigen praktijk dan leer je vanzelf. Na afronding van deze opleiding beschik je over een aanzienlijke hoeveelheid parate kennis en weet je de weg naar relevante informatie te vinden.

Voor backofficeprofessionals en inspecteurs

De Basisopleiding Backofficeprofessional is geschikt voor medewerkers van flexondernemingen en inspecteurs die zich gaan bezighouden met de inspectie van back- of midoffice-activiteiten, zoals contractadministratie, ziekteverzuimbegeleiding en salarisverwerking. Naast kennis van loon- en contractadministratie, maak je kennis met specifieke wet- en regelgeving binnen de flexbranche en leer je om de ABU-NBBU cao toe te passen in jouw dagelijkse praktijk. Het (aanvangs)niveau van deze training is mbo+.

Verschillende leermiddelen

Bij de Basisopleiding Backofficeprofessional maken wij gebruik van blended learning. Dit is een manier van leren waarin online leren gecombineerd wordt met offline klassikaal leren. In onze blended learning trainingen maken wij gebruik van de ‘flip the classroom-methodiek‘. Dit betekent dat voorafgaand aan iedere klassikale les de lesstof online wordt voorbereid. Het voordeel hiervan is dat we tijdens de klassikale trainingen kunnen zorgen voor toelichting op lastige onderwerpen, verdieping, vertaling naar de praktijk en interactie tussen de deelnemers. Doordat wij de lesstof op verschillende manieren aanbieden, via e-learning, klassikaal, oefenvragen, battle-momenten en tentamens, wordt de lesstof beter verwerkt. Daarnaast zorgen wij ervoor dat de deelnemer de relatie kan leggen naar leren van en met anderen en toepassing naar de eigen praktijk.

Inzicht en rekenvaardigheid

Het examen Backofficeprofessional vraagt veel inzicht en rekenvaardigheid van de deelnemer. In onze vernieuwde blended opleiding wordt veel oefenstof aangeboden zodat de deelnemer zich goed kan voorbereiden op het examen.

Verlenging account online leeromgeving

Standaard heb je een half jaar toegang tot je online leeromgeving (e-learning) account. Het is mogelijk om je account met drie maanden voor € 27,50 of een half jaar te verlengen voor € 52,50. Mocht je hier interesse in hebben, neem contact met ons op via 026 333 75 72.

Beleving en plezier

Wij vinden het belangrijk dat leren en de sfeer tijdens onze trainingen vooral ook leuk is. Plezier in het leren bevordert de verwerking van informatie. Zonder emotie, geen leerrendement! De werkvormen tijdens de training zijn hier volledig op ingericht. Wij noemen dit ook wel Brain-based leren wat inhoudt dat wij ervoor zorgen dat de deelnemer optimaal wordt gestimuleerd en uitgedaagd tijdens het leertraject. Door middel van de inzet van diverse werkvormen wordt het leren geactiveerd, het leerproces versneld en meer verdiept. En dit draagt dan weer bij aan een hoog slagingspercentage voor het SEU-examen en een gerichte vertaling naar de eigen praktijk. De deelnemers gaan met meer zelfvertrouwen binnen hun eigen vakgebied aan de slag!

Duur

De Basisopleiding Backprofessional kun je zowel overdag als in de avonduren volgen. De dagopleiding bestaat uit 3 trainingsdagen, verspreid over 5 weken. Komt overdag niet uit? Dan kan de training ook, verdeeld over 10 weken, gedurende 6 avonden worden gevolgd. De training wordt gekoppeld aan het backofficeproces zodat de herkenbaarheid groot is.

Studiebelasting

Deze opleiding is op een blended manier ontworpen. Dat betekent dat deelnemers voorafgaand aan de klassikale lessen de lesstof zelf thuis moeten voorbereiden via de digitale leeromgeving. De studiebelasting hiervoor is in totaal 96 uur.

Investering

De kosten voor de Basisopleiding Backprofessional bedragen € 1.425 (excl. btw). Deze kosten zijn inclusief trainingsmateriaal en een half jaar 24/7 toegang tot online leeromgeving. Wil je deze opleiding incompany afnemen? Neem dan contact met op ons.

PE-punten inspecteurs

Voor het doorlopen van deze opleiding heeft de Stichting Normering Arbeid (SNA) 12 punten toegekend. Behaal jij jouw SEU-diploma voor Backofficeprofessional dan krijg je hiervoor ook 12 punten.

  Inhoud

  Onderwerpen die aan bod komen bij de Basisopleiding Backofficeprofessional:

  • Introductie Uitzendbranche
  • De inschrijving: inschrijven en identificatieverplichtingen, arbeid van vreemdelingen, ID en verblijfsdocumenten;
  • Voorbereiding op indiensttreding: loon- en tariefberekening, verdieping kostprijsopbouw en Sociale zekerheid.
  • Contracteren, privacy en personeelsdossier: de uitzendonderneming als inhoudingsplichtige, loonheffingen, inhoud personeelsdossier en privacy wetgeving;
  • Werkgeverschap uitzendonderneming en verloning: verloning van de reguliere werknemer, belastingen en het kader van sociale zekerheid. Verdieping loonstrook: loonbegrip en loonheffing, heffingskortingen, witte en groene tabellen. Verloning volgens de uitzend-cao en specifieke regels voor de uitzendonderneming waaronder verdieping pensioen.
  • Veilig werken en ziekte: Arbowet en Arbeidstijdenwet, aansprakelijkheid bij schade en medezeggenschap. Verlof, ziekte, re-integratie en wegvallen werk.
  • Administratieve verplichtingen: algemene administratieve verplichtingen, werkkostenregeling, uitruil arbeidsvoorwaarden en ET-regeling.
  • Einde werk: beëindiging arbeidsovereenkomst (regulier arbeidsrecht) en beëindiging uitzendovereenkomst (uitzend-cao). Werkhervattingsgerichte uitkeringen
  • Voorbereiding op het SEU examen.
  Cursusdata
  Startdatum Locaties Tijden Data
  02-09-2024 Utrecht 09:30 - 16:30 2, 16, 30 september Beschikbaar Inschrijven
  01-10-2024 Eindhoven 09:30 - 16:30 1, 15 oktober + 5 november Beschikbaar Inschrijven
  12-11-2024 Utrecht 09:30 - 16:30 12, 26 november + 10 december Beschikbaar Inschrijven
  >