fbpx

Basisopleiding Backofficeprofessional

Goed voorbereid jouw SEU examen halen? Jouw kennis aanvullen met de laatste actualiteiten van het vak? Volg de Basisopleiding Backofficeprofessional en vind jouw weg in de wereld van backoffice!

De opleiding bestaat uit twee delen. Een deel branchekennis en een deel over sociale wetgeving en kennis van loonheffingen. We werken in deze opleiding met praktijkvoorbeelden van de backoffice medewerker zodat de herkenbaarheid groot is. De leerstof wordt behandeld in 8 overzichtelijke thema’s met elk een duidelijke studiewijzer.

Voor wie is de ‘Basisopleiding Backofficeprofessional’ geschikt?

Deze opleiding is geschikt voor medewerkers in de flexbranche die zich bezighouden met backoffice activiteiten en/of payroll dienstverlening. Mocht je de Basisopleiding uitzendprofessional al hebben gevolgd neem dan even contact op met ons via artra@artra.nl of 026 3337572.

Wat is het verschil met de Basisopleiding Uitzendprofessional?

De Basisopleiding Backofficeprofessional richt zich meer op de payroll- en of backoffice activiteiten. Naast de basiskennis over de flexbranche en kennis over de uitzend-cao is er meer verdieping op het gebied van inschaling, (inleners)beloning, loonverwerking en opbouw van de kostprijs. Er wordt minder aandacht besteed aan de wet- en regelgeving omtrent sollicitatie, inschrijving en behandeling van vacatures.

Toetsen en examenvoorbereiding

Tijdens de opleiding wordt een tussentoets gemaakt; deze uitslag wordt gecommuniceerd met je organisatie, je trainer en natuurlijk met jou. Dit geldt ook voor de eindtoets. Beide toetsen kun je maken via online leeromgeving online leeromgeving. Tijdens de klassikale trainingen bereiden wij je ook voor op het examen.

Verschillende leermiddelen

Je kunt gebruik maken van verschillende leermiddelen. De onderwerpen worden via klassikale bijeenkomsten, via e-learning (online leeromgeving) en via zelfstudie geïntegreerd behandeld. online leeromgeving ondersteunt het leerproces met digitale leermogelijkheden en is een redelijk uniek en essentieel onderdeel van deze opleiding. NB: de inlogcode voor Flowspraks is geldig voor een periode van 6 maanden. Bij een eventuele verlenging worden er kosten in rekening gebracht.

Tijden

Deze opleiding bestaat uit 4 dagen van 09:30 tot 16:30 uur (doorlooptijd ca. 8-10 weken).

Kosten

De kosten voor deze opleiding bedragen €1.395 (excl. BTW). Deze kosten zijn inclusief trainingsmateriaal en een half jaar toegang tot online leeromgeving.

Liever een thema volgen?
Het is ook mogelijk om 1 thema te volgen van de Basisopleiding Backofficeprofessional. Dit kan ’s ochtends of ’s middags. De kosten bedragen € 225,- per thema. Interesse? Bel artra om het in te plannen.

SEU-examen
Het examen Backofficeprofessional leg je af bij Stichting Examens Uitzendbranche (SEU). Dit kan elke werkdag bij 18 centra van Lamark, verspreid over heel Nederland

Basisopleiding backofficeprofessional

Thema 1: arbeidsrecht
Thema 2: ABU/NBBU cao
Thema 3: aan de slag!
Thema 4: arbeidsongeschiktheid
Thema 5: beloningselementen
Thema 6: loon- en tariefberekeningen
Thema 7: bijzondere uitzendingen
Thema 8: bijzondere procedures

4 dag (8 dagdelen)
€1.395,- (excl. BTW)


Onderwerpen die aan bod komen bij de ‘Basisopleiding Payrollspecialist’

Na afloop van deze training ben je in staat om:

 • Relevante wet- en regelgeving te koppelen aan jouw eigen praktijk;
 • Goed voorbereid te slagen voor jouw SEU examen;
 • Jezelf te ontwikkelen tot een echte payroll professional.

Basisopleiding Backofficeprofessional (Payrollspecialist) onderwerpen

De Basisopleiding Payrollspecialist richt zich op de praktijk van medewerkers in de flexbranche die zich bezighouden met payroll dienstverlening en/of backoffice activiteiten. De theorie wordt direct gekoppeld aan de eigen praktijk.

De deelnemers aan deze opleiding volgen de 8 thema’s van de basisopleiding. Deze thema’s worden ondersteund door e-learning via Flowsparcs. Ieder thema omvat 1 dagdeel van 3 uur. Per thema is de volgende onderverdeling gemaakt qua onderwerpen. Deze onderwerpen sluiten aan bij de eindtermen van het SEU:

 

Benaming per thema:

Thema 1: De driehoeksverhouding en regulier arbeidsrecht

Thema 2: CAO regelgeving in de driehoeksverhouding

Thema 3: Voordat de flexwerker aan de slag gaat in de driehoeksverhouding

Thema 4: De flexwerker gaat aan de slag in de driehoeksverhouding (1 dagdeel)

Thema 5: Vaststellen en berekening van de beloningselementen (1 dagdeel)

Thema 6: Loon(kosten)berekening en tariefberekening (1 dagdeel)

Thema 7: Bijzondere uitzendingen en uitruil van arbeidsvoorwaarden (1 dagdeel)

Thema 8: Administratieve procedures inzake de verloning en loonsubsidies (1 dagdeel)

 

Onderwerpen per thema:

Thema 1: De driehoeksverhouding en regulier arbeidsrecht (1 dagdeel)

 • Uitleg opbouw Basiskennis
 • Regulier arbeidsrecht in Burgerlijk wetboek
 • Arbeidsovereenkomst en overige overeenkomsten
 • Proeftijd
 • Opzegtermijn
 • Beëindigen arbeidsovereenkomst / ontslagroutes
 • Transitievergoeding
 • WAADI

 Thema 2: CAO regelgeving in de driehoeksverhouding (1 dagdeel)

 • Wat is een CAO?
 • Inhoud, verschillen en overeenkomsten ABU en NBBU CAO
 • Fasensysteem en inschaling
 • Opvolgend werkgeverschap
 • Inlenersbeloning
 • Reserveringen
 • Scholing
 • Pensioenregeling

Thema 3: Voordat de flexwerker aan de slag gaat in de driehoeksverhouding (1 dagdeel)

 • Privacy / AVG
 • Discriminatie
 • Identificatieverplichtingen
 • Arbeid van vreemdelingen
 • Inzet werknemers (niet permanent woonachtig in Nederland)
 • Arbeidstijdenwet en Inzet jeugdigen

Thema 4: De flexwerker gaat aan de slag in de driehoeksverhouding (1 dagdeel)

 • Verlof (Wet Arbeid en Zorg)
 • Ziekte en Arbeidsongeschiktheid
 • Personeelsdossier en contractbeheer
 • Arbeidsomstandigheden
 • Aansprakelijkheid bij schade
 • Werkloosheidswet

Thema 5: Vaststellen en berekening van de beloningselementen (1 dagdeel)

 • Dienstbetrekking
 • Loonbegrip en Loonheffing
 • Vaststellen en berekenen van de beloningselementen: uurloon, ADV en grondslag
 • Grondslag reserveringen
 • Pensioen (grondslag)

 Thema 6: Loon(kosten)berekening en tariefberekening (1 dagdeel)

 • Sociale zekerheidsstelsel
 • Berekening van de “kale” loonkosten
 • Loonheffing en premiebetaling
 • Sectorindeling
 • WW premie WAB
 • Heffingskortingen
 • Tabellen
 • Tariefberekening

Thema 7: Bijzondere uitzendingen en uitruil van arbeidsvoorwaarden (1 dagdeel)

 • Branche specifieke regelingen o.a. bouw en buitenlandse flexwerknemers
 • Loonbegrip / bruto- en nettoloon
 • Uitruil arbeidsvoorwaarden
 • Internationaal: WagwEU
 • Wet aanpak schijnconstructies
 • Huisvesting en zorgverzekeringspremie

 Thema 8: Administratieve procedures inzake de verloning en loonsubsidies (1 dagdeel)

 • Administratieve procedures: inhoudingsplicht en aangifte
 • Werkkostenregeling
 • Loonsubsidie: o.a. LKV / LIV
 • Oefenen mini-examen

 

 

Wie gingen je voor

Quote

“Volgens mij is dit een opleiding die didactisch erg goed in elkaar zit. Een goede mix van zelfstudie, oefeningen, presentatie, gesprek en spelvorm. Ik beoordeel deze opleiding met een 9”

-
Quote

"Je denkt de wet- en regelgeving te kennen, na deze opleiding zeker! Ik beoordeel deze opleiding met een 8!"

- Bärbel Pattirane-Sekewaël van Edis B.V.
Quote

"Verrijkt je kennis! Ik beoordeel deze opleiding met een 8."

- Inge Elshof van FlexVisie
Quote

''Kwalitatief hoogstaande opleiding voor professionals! Ik geef deze opleiding een 9!''

- Noortje Hendrikx van Tentoo
Inschrijven voor de cursus Basisopleiding Backofficeprofessional?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!