Hoe kunnen we helpen?

NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen)

Betekenis van Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU)

De NBBU is de belangenbehartiger voor ruim 1200 uitzendbureaus, payroll-bedrijven en andere flexorganisaties. Zij houdt zich onder andere bezig met cao-onderhandelingen, belangenbehartiging en het versterken van het ondernemerschap van haar (MKB-)leden in de flexbranche. De organisatie is in 1994 opgericht.

De NBBU is aangesloten bij de centrale werkgeversorganisatie MKB-Nederland. Leden kunnen bij de Servicedesk van de NBBU terecht met vragen over de NBBU-cao, arbeidsrechtelijke vraagstukken en relevante (sociale) wet- en regelgeving.

Daarnaast ziet de NBBU toe op de certificering van haar leden. De branchevereniging houdt cao-controles om te zorgen dat de cao voor Uitzendkrachten op een correcte manier wordt gehanteerd. Leden van de NBBU moeten beschikken over het SNA-Keurmerk. Leden die huisvesting van arbeidsmigranten verzorgen moeten in het bezit zijn van het SNF-keurmerk. 

In Nederland is er sinds 30 december 2019 voor het eerst één cao voor uitzendkrachten. De ABU en NBBU hebben dit gezamenlijk afgesloten met werknemerspartijen FNV, CNV, LBV en de Unie. In de cao voor uitzendkrachten vind je afspraken over loon, toeslagen, werktijden, overwerk, vakantie en pensioen. 

De cao voor Uitzendkrachten is per 11 juli 2020 algemeen bindend verklaard. Dat betekent dat zowel de ABU- en NBBU-leden als de niet-leden deze cao moeten volgen.

Downloads

NBBU-cao voor uitzendkrachten

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk in ons opleidings- trainingsaanbod, en blijf je ontwikkelen.

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

ABU | Arbeidsmigrant | Cao | Flexbranche | Inlenersbeloning | Payroll | SNA | Uitzendovereenkomst

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>