Hoe kunnen we helpen?

Inlenersbeloning

Betekenis van Inlenersbeloning

Volgens de WAADI heeft iedere flexwerker recht op de dezelfde salarisbetaling die de inlener geeft aan zijn eigen vaste medewerker in dezelfde (of de vergelijkbare) functie. In de cao voor uitzendkrachten is de inlenersbeloning opgenomen. Die vermeldt precies op welke loonelementen de uitzendkracht recht heeft.

De inlenersbeloning kent per 1-7-2023 de volgende tien elementen:

  1. uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal, behorend bij de functiegroep waarin de uitzendkracht is ingedeeld;
  2. de van toepassing zijnde ADV;
  3. alle toeslagen;
  4. initiële loonsverhoging bij de opdrachtgever;
  5. alle kostenvergoedingen;
  6. periodieken (hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald);
  7. vergoeding van reisuren en/of reistijd verbonden aan het werk (tenzij de reisuren of reistijd reeds als gewerkte uren worden aangemerkt);
  8. eenmalige uitkeringen, ongeacht het doel of de reden van de uitkering. Met eenmalige uitkeringen worden geen periodiek repeterende uitkeringen bedoeld;
  9. thuiswerkvergoedingen;
  10. vaste eindejaarsuitkeringen (hoogte, tijdstip en voorwaarden zoals bij de opdrachtgever bepaald)

De CAO voor Uitzendkrachten stelt specifieke voorwaarden hoe de inlenersbeloning moet worden vastgesteld, berekend en toegekend aan uitzendkrachten. Uitzendondernemingen worden hier op gecontroleerd.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

ADV | Beloningsregeling ABU | Inlener | Inlenersaansprakelijkheid

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>