Hoe kunnen we helpen?

ADV (ArbeidsDuurVerkorting)

Betekenis van Arbeidsduurverkorting

Een werknemer ontvangt ADV als hij wekelijks meer werkt dan de afgesproken arbeidsduur in de arbeidsovereenkomst en hierover ADV afspraken zijn gemaakt. Een wettelijke regeling ontbreekt, daarom wordt ADV doorgaans geregeld via cao’s. Ook mogelijk is dat de werkgever en de medewerker(s) de regeling in een individuele arbeidsovereenkomst overeenkomen of plaatsen in een regelement. 

Ben je op zoek naar informatie over werktijdverkorting, kijk dan hier

Bijvoorbeeld in een CAO geldt een 36 urige werkweek, maar de reguliere werkweek in de arbeidsovereenkomst is 40 uur per week. De extra gewerkte uren (ADV uren) mag een werknemer dan op een ander moment opnemen.

De ADV-regelingen betekenen doorgaans dat een medewerker recht heeft op (een gedeelte van) het loon over uren waarop hij minder werkt, dan voorheen. Bij uitzondering betekent de regeling dat de werknemer minder gaat werken zonder (loon)compensatie.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk in ons opleidings- trainingsaanbod, en blijf je ontwikkelen.

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

CAO | Werktijdverkorting | Arbeidstijdverkorting (ATV)

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>