Hoe kunnen we helpen?

Werktijdverkorting

Betekenis werktijdverkorting

Bijzondere omstandigheden kunnen er toe leiden dat werkgevers werktijdverkorting moeten aanvragen. Het coronavirus en de stikstofcrisis zijn bijvoorbeeld bijzondere situaties. Werkgevers vragen een vergunning voor werktijdverkorting aan bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een vergunning kan aangevraagd worden voor alle werknemers waarvoor een loondoorbetalingsverplichting geldt. Voor oproepkrachten met een nul-urencontract en uitzendkrachten kan geen werktijdverkorting aangevraagd worden.

De regeling Werktijdverkorting (wtv) is als gevolg van de corona-crisis stopgezet. Als alternatief is de de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) geïntroduceerd. 

Voorwaarden aanvraag

Werkgevers kunnen werktijdverkorting en een WW-uitkering aanvragen voor hun medewerkers als ze aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De werkgever is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt;
  • De werkgever verwacht voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 kalenderweken minstens 20 procent minder werk.

Vergunning werktijdverkorting

Een verleende vergunning geldt maximaal 6 weken. 

Na ontvangst van de vergunning meld de werkgever dit bij het UWV middels het formulier Melding werktijdverkorting

WW-uitkering aanvragen

Een week na afloop van de vergunningsperiode (in principe de zevende week na toekenning van de vergunning, tenzij verlenging van de vergunning is aangevraagd) kan de werkgever bij het UWV een tijdelijke WW-uitkering wegens werktijdverkorting aanvragen. Voldoen werknemers aan de eisen van de Werkloosheidswet dan krijgen zij deze tijdelijke WW-uitkering. Het UWV vergoedt dan achteraf de uren dat werknemers niet werkten tijdens de vergunningsperiode. Dit geldt alleen voor de uren waarvoor een vergunning is aangevraagd.

Werktijdverkorting aanvragen kan hier

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk in ons opleidings- trainingsaanbod, en blijf je ontwikkelen.

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

 SZWUWVWW, NOW

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>