Hoe kunnen we helpen?

WW (WerkloosheidsWet)

Betekenis van WW

De WW is een uitkering voor mensen die werkloos worden. Om het verlies van inkomen te compenseren terwijl je op zoek bent naar een nieuwe baan kan je WW aanvragen. Om aanspraak te kunnen maken op WW moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • De definitie van werkloosheid
  • De wekeneis en/ of de jareneis
  • Er mogen geen uitsluitingsgronden of weigeringsgronden van toepassing zijn.

De WW-premie wordt betaald door de werkgever.

Bekijk ook: 

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie
Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>