Hoe kunnen we helpen?

TW (ToeslagenWet)

Betekenis van Toeslagenwet

De TW geeft een aanvulling op loon of een sociale uitkering (WW, WIA, ZW, Wajong), wanneer het totale (gezins-)inkomen onder het geldende sociale minimum ligt. Bijvoorbeeld als iemand een ziektewet uitkering krijgt en in het 2e jaar er geen Wettelijk Minimum Loon verplichting is. De TW is een onderdeel van het Sociaal zekerheidsstel en valt onder de sociale voorzieningen.

Wil je graag meer informatie?

Wil je graag meer informatie?

Wil je graag meer informatie over dit onderwerp? Volg dan de basisopleiding uitzendprofessional.

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Zorgtoeslag

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. Artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>