Hoe kunnen we helpen?

Zorgtoeslag

Betekenis

Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van de zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen. Zo blijft de zorg voor iedereen betaalbaar en toegankelijk. Hoe hoog de toeslag is hangt af van het (gezamenlijke) inkomen van deze persoon. De zorgtoeslag wordt verstrekt door de Belastingdienst.

Iedereen mag vanaf 18 jaar aanspraak maken op zorgtoeslag. Om recht te hebben op deze toeslag moet je een Nederlandse zorgverzekering hebben. Ook mag je niet te veel verdienen. 

Je vraagt zorgtoeslag aan bij de Belastingdienst. Dit gaat niet automatisch. Op de website van de Belastingdienst kan je een proefberekening maken om te zien hoeveel zorgtoeslag je kan krijgen. Het bedrag wordt rond de 20e van iedere maand op je bankrekening gestort.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie
Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>