Hoe kunnen we helpen?

Zorgpremie

Betekenis van zorgpremie

De zorgpremie is de premie je betaalt voor je zorgverzekering. Iedere ingezetene in Nederland van 18 jaar en ouder is verplicht om minimaal een basisverzekering af te sluiten.

De zorgpremie wordt per maand betaald. Minderjarigen moeten verplicht een basisverzekering hebben, maar voor jongeren onder de 19 hoeft geen zorgpremie betaald te worden. De hoogte van de premie wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld door zorgverzekeraars. De premie van een zorgverzekering is voor alle klanten van de zorgverzekeraar gelijk. Er wordt dus nooit onderscheid gemaakt in leeftijd, geslacht en gezondheid. 

De basisverzekering is wat betreft inhoud bij alle zorgverzekeraars gelijk. De maandelijkse zorgpremie kan echter wel verschillen per verzekeraar. Verzekeraars bepalen de premie op basis van een aantal onderdelen. Zoals: 

  • Verschil in service en kwaliteit
  • Verschillende contracten bij verschillende zorgaanbieders
  • De hoogte van het eigen risico
  • Verschil in natura of restitutieverzekering
  • Collectieve zorgverzekering of individueel
Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk in ons opleidings- trainingsaanbod, en blijf je ontwikkelen.

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Zorgverzekering | Zorgtoeslag

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>