Hoe kunnen we helpen?

Ingezetene

Betekenis van Ingezetene

Een ingezetene is een algemeen woord voor een inwoner van een bepaald land of een bepaalde stad. Een ander woord voor ingezetene is ‘burger’.  

Een ingezetene is iemand die in Nederland woont en staat ingeschreven als Nederlander. Maar ook een vreemdeling die tijdelijk voor een periode van 4 maanden of langer in Nederland woont of gaat wonen is een ingezetene. Voorwaarde is wel dat zij staan ingeschreven in de BRP (Basisregistratie Personen).

Iemand die korter dan 4 maanden in Nederland verblijft is een niet-ingezetene. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens beheert de persoonsgegevens van niet-ingezetenen in de Registratie Niet-ingezetenen (RNI).

Wordt gebruikt in

De term ingezetene heeft een juridische betekenis. Het wordt voornamelijk gebruikt om aan te geven welke personen rechten en plichten hebben met betrekking tot zorgverzekeringen. 

Bijvoorbeeld: “De ingezetenen van deze gemeente mogen stemmen.”

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie
Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>