Hoe kunnen we helpen?

ZVW (Zorgverzekeringswet)

Betekenis van ZVW

De Zorgverzekeringswet (Zvw) is een wet die de verplichte basisverzekering regelt voor verzekerden. De zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Zvw.

Volgens de wet is iedere Nederlandse ingezetene én persoon die in het buitenland woont, maar in Nederland werkt, verplicht om een basisverzekering af te sluiten. De basisverzekering is voor iedereen gelijk en dekt de kosten van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. De vorm van de verzekering kan een naturapolis, een restitutiepolis of een combinatie van beiden zijn. Je kan je ook aanvullend verzekeren voor kosten die niet in het basispakket zitten. 

De Zorgverzekeringswet wordt bekostigd door:

  • Inkomensafhankelijke bijdragen
  • Premie van de verzekerde
  • Eigen risico
  • Een algemeen zorgverzekeringsfonds

De werkgever of uitkeringsinstantie betaalt de inkomensafhankelijke bijdrage aan de Belastingdienst. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger de bijdrage. Mensen met een laag inkomen kunnen een bijdrage op de premie en het verplicht eigen risico krijgen in de vorm van zorgtoeslag.

De uitzend cao verplicht de uitzendwerkgever een collectieve ziektekostenverzekering aan te bieden aan flexwerknemers die niet permanent in Nederland wonen.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie
Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>