Hoe kunnen we helpen?

ZW (Ziektewet)

Betekenis van Ziektewet

Als je in de Ziektewet zit, betekent dat dat je een uitkering krijgt. Een ziektewetuitkering kan je ontvangen als je door ziekte niet kan werken en geen aanspraak kan maken op doorbetaling van het loon van je werkgever. Zoals bijvoorbeeld flexwerknemers die na afloop van hun uitzendovereenkomst ziek uit dienst gaan of langdurig werklozen. 

De ZW-uitkering geldt ook voor:

De ZW-premie wordt betaald door de werkgever en is een werknemersverzekering. Werkgevers kunnen er voor kiezen om Eigenrisicodrager te worden voor de ZW.

UWV

Op het moment dat een werknemer ziek wordt en aanspraak kan maken op de Ziektewet, moet er aangifte worden gedaan bij het UWV. Deze instantie is verantwoordelijk voor het uitkeren van het geld.

Hoe hoog is de ziektewetuitkering?

De wet schrijft voor dat de uitkering bij ziekte minimaal 70% van het dagloon moet zijn. Vanuit de cao kan een aanvulling afgesproken zijn. In de uitzend-cao is bijvoorbeeld afgesproken dat de ZW wordt aangevuld met 20% in het eerste ziektejaar. In het tweede ziektejaar is de aanvulling 10%.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk in ons opleidings- trainingsaanbod, en blijf je ontwikkelen.

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

SZW | Sociale zekerheid | Sociale voorzieningen | Sociale verzekeringen 

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>