Hoe kunnen we helpen?

Geboorteverlof

Dit is het recht op verlof na de bevalling van de partner. Sinds de invoering van de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) heb je als partner recht op één werkweek betaald geboorteverlof en 5 weken extra geboorteverlof met een uitkering van het UWV. Het maakt niet uit of je fulltime of parttime werkt.

Eén week betaald geboorteverlof: Werk je bijvoorbeeld 5 dagen 6 uur per dag? Dan krijg je 30 uur geboorteverlof: 5 x 6 werkuren. De werkgever betaalt dit verlof. Het gaat om de arbeidsduur zoals afgesproken in de arbeidsovereenkomst. Dit verlof moet binnen vier weken na de geboorte van het kind worden opgenomen.

Extra geboorteverlof: Partners kunnen maximaal 5 weken (5 keer het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof opnemen. Tijdens dit verlof heeft de partner geen recht op salaris. In plaats daarvan ontvangt deze een uitkering van het UWV. Deze bedraagt maximaal 70% van het dagloon. Dit verlof moet binnen 6 maanden na de geboorte van het kind worden opgenomen.

Gerelateerde begrippen: Adoptieverlof | Zorgverlof | Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk in ons opleidings- trainingsaanbod, en blijf je ontwikkelen.

Meer informatie
Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>