Hoe kunnen we helpen?

Zorgverlof

Betekenis

Zorgverlof mag je opnemen als werknemer om iemand uit je directe omgeving te verzorgen als deze ziek of hulpbehoevend is. Bijvoorbeeld je partner, kind of naast familielid. Er zijn twee vormen: kortdurend zorgverlof en langdurend zorgverlof.

Kortdurend zorgverlof neem je op als je moet zorgen voor een ziek thuiswonend (pleeg-)kind, een zieke partner waarmee je samenwoont of een zieke ouder. Voorwaarde voor het verlof is dat niemand anders de verzorging op zich kan nemen. Als je plotseling moet zorgen voor een zieke en dus onverwacht direct vrij moet nemen, hoef je geen kortdurend verlof op te nemen. In dat geval kan je calamiteitenverlof opnemen. 

Wanneer je langere tijd iemand moet verzorgen, kan je langdurend zorgverlof opnemen. Het moet dan gaan om een levensbedreigende ziekte, waarbij het leven van die persoon op korte termijn ernstig in gevaar is.

Als je gebruik wil maken van zorgverlof, moet je dit melden bij de werkgever. Je moet daarbij aangeven hoeveel tijd je nodig denkt te hebben en voor hoe lang. Je hebt ook een informatieverplichting. Dat betekent dat je werkgever je achteraf kan vragen om aannemelijk te maken dat je het verlof gebruikt hebt voor de noodzakelijke verzorging.

Wanneer er in de cao aanvullende afspraken zijn gemaakt, die het zorgverlof regelen, dan gelden deze afspraken. Het zorgverlof is een onderdeel van de Wet Arbeid en Zorg.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie
Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>