Hoe kunnen we helpen?

WAZO (Wet Arbeid en ZOrg)

Betekenis WAZO

In de WAZO is het recht op verschillende verlofsoorten geregeld, zoals ouderschapsverlof en zorgverlof. Deze wet heeft als doel om het voor werknemers makkelijker te maken werk en privé te combineren. De volgende verlofsoorten zijn vastgelegd in de Wet arbeid en zorg:

Een aantal van deze verlofsoorten wordt betaald uit de Ziektewet. Andere soorten worden (gedeeltelijk) betaald door de werkgever of zijn onbetaalde vormen van verlof. Dit is mede-afhankelijk van eventuele cao-bepalingen.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk in ons opleidings- trainingsaanbod, en blijf je ontwikkelen.

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>