Hoe kunnen we helpen?

Ouderschapsverlof

Betekenis van Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is een regeling bedoeld om ouders de mogelijkheid te geven tijdelijk minder te gaan werken om voor hun kind te zorgen. Dit verlof kan opgenomen worden per kind tot de leeftijd van 8 jaar. Het verlof is maximaal 26 keer de arbeidsduur per week. 

Werk je bijvoorbeeld 32 uur per week, dan heb je recht op 26 x 32 = 832 uur ouderschapsverlof. Ouderschapsverlof is een wettelijke regeling uit de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). Het verlof geldt ook voor inwonende adoptiekinderen, pleegkinderen en stiefkinderen.

Per 2 augustus 2022 worden de eerste 9 weken van het ouderschapsverlof gedeeltelijk betaald. Werkgevers kunnen bij het UWV een uitkering aanvragen voor werknemers die dit willen. De hoogte van de uitkering is 70%. Voorwaarde is dat deze 9 weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. Werknemers met kinderen die eerder dan de ingangsdatum geboren zijn hebben ook recht op deze regeling. Voorwaarde is wel dat het kind op 2 augustus 2022 jonger is dan 1 jaar.

Vanaf de 10e week is het ouderschapsverlof een onbetaald verlof.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Adoptieverlof | Kraamverlof | WAZOZwangerschaps- en bevallingsverlof

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>