Hoe kunnen we helpen?

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Betekenis van zwangerschaps- en bevallingsverlof

Wie zwanger is en werkt of een uitkering ontvangt heeft recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof. Dit verlof kan je opnemen vanaf 4 tot 6 weken voor de uitgerekende datum. Het verlof na de bevalling duurt tenminste 10 weken. Het totale verlof duurt minimaal 16 weken. Bij meerlingen is het minimaal 20 weken. Er gelden geen wachtdagen en het verlof is altijd 100% van het loon. Dit verlof valt onder de WAZO en wordt betaald uit de ZW.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk in ons opleidings- trainingsaanbod, en blijf je ontwikkelen.

Meer informatie
Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>