Hoe kunnen we helpen?

Sociale verzekeringen

Betekenis van Sociale verzekeringen

Sociale verzekeringen zijn een onderdeel van het sociale zekerheidsstelsel in Nederland. De overheid verplicht mensen zich te verzekeren tegen de financiële gevolgen van diverse risico’s zoals, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ouderdom. Dit komt in de vorm van uitkeringen. 

Er zijn werknemersverzekeringen (bijvoorbeeld de WW) en volksverzekeringen (bijvoorbeeld de AOW). Je betaalt premie voor de volksverzekeringen als je in Nederland verzekerd bent voor de volksverzekeringen en inkomen geniet. Je betaalt mee aan de premies voor de werknemersverzekeringen als je loon of een uitkering ontvangt en jonger bent dan de AOW-leeftijd. De werkgever en werknemer betalen hiervoor premie. Het deel van de werknemer wordt door de werkgever ingehouden op het loon. Het UWV voert de werknemersverzekeringen uit.

Alleen als je premie betaalt kun je aanspraak maken op sociale verzekeringen. Naast sociale verzekeringen zijn er in Nederland ook sociale voorzieningen. Hiervoor worden geen premies betaald. 

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

AOW | Sociale zekerheid | Sociale voorzieningen | UWV | WW

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>