Hoe kunnen we helpen?

Adoptieverlof

Betekenis van adoptieverlof

Het Adoptieverlof is bedoeld voor werknemers die een kind adopteren of een pleegkind in huis nemen. De ouders hebben recht op verlof en een uitkering tijdens het verlof. 

Op deze manier kunnen ouders en kind aan elkaar wennen. Voorwaarde voor het adoptieverlof is dat de rechtbank de adoptie heeft uitgesproken. Voorwaarde voor pleegzorgverlof is dat het kind op het adres van de pleegouder staat ingeschreven.

Sinds 1 januari 2019 duurt het verlof geen 4 weken meer, maar maximaal 6 weken aaneengesloten per ouder. Het verlof wordt uitgekeerd door het UWV of de werkgever en komt uit de WAZO.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk in ons opleidings- trainingsaanbod, en blijf je ontwikkelen.

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

AdoptieverlofSZW | Sociale zekerheid | Sociale voorzieningen | Sociale verzekeringen | ZW 

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>