Hoe kunnen we helpen?

Kortdurend zorgverlof

Betekenis van Kortdurend zorgverlof

Deze vorm van verlof kan de medewerker opnemen als deze een ernstig ziek persoon in de directe omgeving moet verzorgen. Hieronder vallen (pleeg)kinderen, (groot)ouders, partner, broer/zus, kleinkind of (goede) vrienden, buren en bekenden.

Duur van dit verlof is maximaal 2 keer het aantal in de arbeidsovereenkomst afgesproken uren dat een medewerker per week werkt. Dit geldt per 12 maanden (deze periode gaat in op de 1e dag van het verlof). Een medewerker die 28 uur per week werkt mag maximaal 56 uur kortdurend zorgverlof opnemen per 12 maanden. Een medewerker mag meer dan 1 keer per jaar kortdurend zorgverlof opnemen, zolang het maximum aantal uren maar niet wordt overschreden.  

Het is een betaald verlof, minimaal 70% van het loon, maar tenminste het wettelijk minimumloon (afwijking bij cao is mogelijk).

Voorwaarde voor het verlof is dat niemand anders de verzorging op zich kan nemen. Voor iemand die bijvoorbeeld in het ziekenhuis ligt krijgt een medewerker meestal geen kortdurend zorgverlof, omdat de zieke al verzorging krijgt. 

De medewerker meldt het kortdurend zorgverlof zo spoedig mogelijk bij de werkgever. De werkgever kan achteraf vragen om bewijs dat het verlof nodig was. Denk bijvoorbeeld aan een afsprakenbriefje van de huisarts. 

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Calamiteitenverlof | Minimumloon | Langdurend zorgverlof | Zorgverlof

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>