Hoe kunnen we helpen?

Langdurend zorgverlof

Betekenis van Langdurend zorgverlof

Dit verlof kan je opnemen als werknemer als je een ernstig ziek persoon in jouw directe omgeving moet verzorgen. Hieronder vallen  (pleeg)kinderen, (groot)ouders, partner, broer/zus, kleinkind of vrienden en bekenden. De duur van dit verlof is max. 6 weken per 12 maanden. Het is een onbetaalde vorm van verlof.

Om voor langdurend zorgverlof in aanmerking te kunnen komen moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Het belangrijkste is natuurlijk dat het verlof ook aangewend moet worden voor de zorg door een levensbedreigende ziekte. Daarnaast is vereist dat de medewerker de noodzakelijke hulp gaat bieden. Noodzakelijkheid is een ruim begrip, enkel aanwezigheid kan ook voldoende van belang zijn als anderen specialistische hulp verlenen.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Calamiteitenverlof | Kortdurend zorgverlof | Zorgverlof

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. Artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>