Hoe kunnen we helpen?

WIA Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Betekenis van WIA

De WIA is een werknemersverzekering. Deze is voor werknemers die na 2 jaar ziekte meer dan 35% arbeidsongeschikt zijn. Er zijn 2 regelingen:

  1. De regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) is voor personen die nog gedeeltelijk kunnen werken. Deze personen beschikken dan over 20% en 65% resterende verdiencapaciteit.
  2. De Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA). Hieronder vallen personen die helemaal niet meer kunnen werken met minder dan 20% verdiencapaciteit.
Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie
Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>