Hoe kunnen we helpen?

WGA regeling (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten)

Betekenis van WGA

De Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikt is een uitkering die valt onder de WIA. Na 2 jaar ziekte wordt je gekeurd door het UWV en kom je in de WIA. Als je tussen de 20% en de 65% arbeidsgeschikt wordt bevonden en dus nog kan werken val je onder de WGA.

De WGA kent een kent een loongerelateerde uitkering die afhankelijk is van het arbeidsverleden. De uitkeringshoogte is de eerste 2 maanden 75%, daarna 70% van het laatst verdiende loon.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie
Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>