Hoe kunnen we helpen?

Participatiewet

Betekenis van Participatiewet

Deze wet biedt ondersteuning bij het vinden van werk en regelt een bijstandsuitkering voor mensen die weinig of geen ander inkomen hebben. Iedereen die kan werken, maar het zonder ondersteuning niet redt op de arbeidsmarkt valt hieronder. Dit is het sluitstuk van het sociaal zekerheidsstelsel. 

De Participatiewet is een onderdeel van het sociale zekerheidsstelsel en valt onder de sociale voorzieningen. De Participatiewet wordt uitgevoerd door de gemeenten.

De wet bestaat sinds 1 januari 2015 en is in de plaats gekomen van de Wet Werk en Bijstand, Wsw en een groot deel van de Wajong. Dit heeft gevolgen voor bijstandsgerechtigden, Wajongers en mensen in de sociale werkvoorziening (Wsw’ers). 

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Bijstandsnorm | Sociale zekerheid | Sociale voorzieningen | Wajong

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. Artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>