Hoe kunnen we helpen?

Bijstandsnorm

Betekenis van Bijstandsnorm

Als je (bijna) geen inkomen hebt, en geen recht op een andere uitkering, dan kun je een bijstandsuitkering krijgen. Je doet dan een beroep op de Participatiewet (vroegere Bijstand). De Bijstandsnorm bepaalt de hoogte van het bedrag dat je kunt ontvangen. 

De uitkering is het vangnet van de sociale zekerheid in Nederland. Deze krijg je alleen als je niet zelf in je levensonderhoud kan voorzien. De hoogte van de bijstandsuitkering is niet voor iedereen hetzelfde, maar is afhankelijk van je leefsituatie: je inkomen, maar ook van je leeftijd en met wie je samenwoont. 

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Participatiewet | Sociale zekerheid 

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>