Hoe kunnen we helpen?

No-risk polis

Betekenis van no-risk polis

De no-risk polis is een regeling die stimuleert dat werkgevers gedeeltelijk arbeidsgeschikten in dienst nemen of houden. Met de no-riskpolis betaalt niet de werkgever, maar het UWV het loon door tijdens ziekte van deze werknemers. Deze polis wordt ook wel looncompensatie bij ziekte genoemd.

Daarnaast hoeft de werkgever geen hogere premie te betalen als de werknemer een Ziektewet-uitkering krijgt. Ook hoeft hij geen hogere premie te betalen als de werknemer in de WGA komt. De no-risk polis geldt meestal voor een periode van vijf jaar. In bijzondere situaties kan dit verlengd worden met nog eens vijf jaar. Bijvoorbeeld als een werknemer een ernstige ziekte heeft.

Doelgroep

De no-risk polis is bedoeld voor werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak. Dit zijn mensen die door hun arbeidsbeperking niet zelf het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Dit zijn onder andere mensen in de ZW, WIA en de Wajong.

Aanvraag

Een werkgever hoeft de no-risk polis niet van tevoren aan te vragen voor een werknemer. Op het moment dat een werknemer ziek wordt, geeft de werkgever op het formulier aan dat voor hem de no-risk polis geldt. Het UWV beoordeelt dan of hij op basis van de voorwaarden een Ziektewet-uitkering krijgt.

Downloads

Document no-risk polis

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk in ons opleidings- trainingsaanbod, en blijf je ontwikkelen.

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Arbeidsongeschiktheid | Doelgroep banenafspraak | UWV | WIA | Wajong | ZW

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>