Hoe kunnen we helpen?

Arbeidsongeschiktheid

Betekenis van Arbeidsongeschiktheid

Een werknemer is arbeidsongeschikt als hij niet meer, of niet meer volledig, zijn werkzaamheden kan verrichten ten gevolge van een ziekte, gebrek of zwangerschap.

Voor wie niet meer kan werken, is een WIA-uitkering mogelijk. Voor deze uitkering geldt een wachttijd van 2 jaar. Nadat je 98 weken ziek bent en door je gezondheidssituatie niet meer (volledig) kan werken, kun je een WIA-uitkering aanvragen. Of je een WIA-uitkering krijgt, en de hoogte en de duur van de uitkering zijn van verschillende factoren afhankelijk. Zo wordt er gekeken naar hoeveel je nog kunt werken en verdienen. Je krijgt geen WIA als je meer dan 65% kunt verdienen van het loon dat een gezond persoon met een soortgelijke ervaring en opleiding kan verdienen. Lees hierover meer bij het begrip WIA.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

WIA | Werknemersverzekeringen | IVA

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>