Hoe kunnen we helpen?

IVA regeling (Inkomensvoor-ziening Volledig Arbeids-ongeschikten)

Betekenis van Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten

De IVA is een uitkering die valt onder de WIA. Je komt in de WIA terecht als je na 2 jaar ziekte nog steeds volledig en langdurig arbeidsongeschikt bent. Je hebt mogelijk recht op een IVA uitkering als je voor minder dan 20% arbeidsgeschikt bent. 

Dit houdt in dat je niet of nauwelijks kan werken en er maar een kleine kans op herstel is.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk in ons opleidings- trainingsaanbod, en blijf je ontwikkelen.

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Arbeidsongeschiktheid | WIA

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>