Hoe kunnen we helpen?

Passend vervangend werk

Betekenis van Passend vervangend werk

Passend vervangend werk is een term die gebruikt wordt als een flexwerknemer in de leegloop zit of tijdens re-integratie. Als de opdracht van een flexwerknemer met een uitzendovereenkomst met loondoorbetalingsverplichting is geëindigd is de flexonderneming verplicht ander werk aan te bieden. Dit werk moet passend vervangend werk zijn. Dit betekent dat het werk maximaal 2 functieniveaus lager dan het oorspronkelijke werk mag zijn en met dezelfde gemiddelde arbeidsomvang. Werk met hogere arbeidsduur per week is passend en vervangend tot een max. van 4 extra uren per week.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie
Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>