Hoe kunnen we helpen?

Sollicitatieplicht WW

Betekenis van Sollicitatieplicht WW

Dit is een verplichting voor het krijgen of behouden van een WW-uitkering. Een van de voorwaarden van de sollicitatieplicht WW is dat je 4 x per 4 weken een sollicitatieactiviteit moet verrichten. 

Dit kan bijvoorbeeld zijn een sollicitatiebrief, een netwerkgesprek of inschrijving bij een flexonderneming. Na 6 maanden ben je verplicht ook onder je niveau te solliciteren en werk te aanvaarden. 

Je moet sollicitatieactiviteiten verrichten vanaf het moment dat je de WW-uitkering aanvraagt. Je bent zelf verantwoordelijk voor het zoeken naar werk. Via het UWV krijg je een adviseur die regelmatig om bewijzen vraagt van je sollicitatieactiviteiten.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Sollicitatieplicht Participatiewet | UWV | WW

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>