Hoe kunnen we helpen?

Sollicitatieplicht Participatiewet

Betekenis van Sollicitatieplicht Participatiewet

Dit is een van de plichten die komt bij het krijgen of behouden van een bijstandsuitkering (Participatiewet). Je bent dus verplicht om actief op zoek naar werk te gaan. Een van de voorwaarden binnen deze sollicitatieplicht is bijvoorbeeld, dat al je al het aangeboden werk moet aanvaarden en zien te behouden. Ook een partner zonder inkomsten heeft een sollicitatieplicht.

Voldoe je niet aan de sollicitatieplicht, dan kan de gemeente je bijstand inkorten of stopzetten. Je bent verplicht elke baan aan te nemen waarvan je de werkzaamheden aankunt. Wel zijn er uitzonderingen op de sollicitatieplicht. Bijvoorbeeld als je een alleenstaande ouder bent met één of meer kinderen jonger dan vijf jaar oud.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk in ons opleidings- trainingsaanbod, en blijf je ontwikkelen.

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Bijstandsnorm | Participatiewet | Sollicitatieplicht WW

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>