Hoe kunnen we helpen?

ATV (ArbeidsTijdVerkorting)

Betekenis van Arbeidstijdverkorting

Een werknemer ontvangt ATV als hij wekelijks meer werkt dan de afgesproken arbeidsduur in de arbeidsovereenkomst en hierover ATV afspraken zijn gemaakt in de CAO of het bedrijfsreglement.

Ben je op zoek naar informatie over werktijdverkorting, kijk dan hier

Bijvoorbeeld in een CAO geldt een 36 urige werkweek, maar de reguliere werkweek in de arbeidsovereenkomst is 40 uur per week. De extra gewerkte uren (ATV uren) mag een werknemer dan op een ander moment opnemen. 

Het verschil tussen Arbeidsduurverkorting (ADV) en Arbeidstijdverkorting (ATV) is de manier waarop de werknemer zijn vrije uren kan opnemen. Bij ADV werkt de werknemer wekelijks meer dan de afgesproken hoeveelheid arbeidsuren. Die extra gewerkte uren kan hij op een later moment opnemen als verlof. Bij ATV kan de werknemer een aantal roostervrije dagen per jaar opnemen. Vaak bepaalt het bedrijf wanneer werknemers deze vrije tijd moeten opnemen. In andere gevallen worden ze dagen of dagdelen vastgesteld in overleg tussen de werknemer en werkgever.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

ADV | CAO | Werktijdverkorting

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>