Hoe kunnen we helpen?

Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)

Blijf op de hoogte via 

Betekenis van Collectieve arbeidsovereenkomst

Een collectieve arbeidsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd, zoals bijvoorbeeld in de ABU en NBBU CAO. Deze zijn overeengekomen door werkgevers- en werknemersorganisaties. Als iets niet in de CAO staat, dan geldt het Burgerlijk Wetboek. De CAO is een aanvulling op de wet en op de arbeidsovereenkomst.

In een CAO staan bijvoorbeeld afspraken over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen. Een CAO geldt voor een grote groep mensen. De afspraken in een CAO gaan voor op de afspraken in een individuele arbeidsovereenkomst. 

De afspraken in een CAO zijn vaak gunstiger dan afspraken over arbeidsvoorwaarden in de wet. Het loon in een CAO kan bijvoorbeeld hoger zijn dan het minimumloon. De afspraken in een CAO mogen nooit in strijd zijn met de wet. In de CAO mag dus bijvoorbeeld geen lager loon staan dan het minimumloon.

Partijen met een bedrijfstak-cao kunnen de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vragen of de CAO voor de gehele bedrijfstak kan gelden. Een CAO wordt dan algemeen verbindend verklaard. 

Wil je graag meer informatie?

Wil je graag meer informatie over dit onderwerp? Volg dan de basisopleiding uitzendprofessional.

Verwante termen en synoniemen:

Relevante opleidingen van artra

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer.
Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. Artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

Wil jij op de hoogte blijven?

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief en ontvang wekelijks updates en artikelen over de arbeidsmarkt.