Hoe kunnen we helpen?

Inlenersaansprakelijkheid

Betekenis van Inlenersaansprakelijkheid

Een opdrachtgever kan aansprakelijk gesteld worden voor de afdracht van loonbelasting en sociale premies als de flexonderneming deze niet betaalt. Dit niet betalen kan veroorzaakt worden door bijvoorbeeld faillissement, maar ook als het een malafide bureau betreft die op deze manier lage tarieven aanbiedt. 

De opdrachtgever kan het risico van deze aansprakelijkheid beperken door zaken te doen met een NEN 4400-1 gecertificeerd bureau of door een deel van de factuur te storten op de G-rekening.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

G-rekening | Inlener | Inlenersbeloning | Opdrachtgever | NEN 4400-1

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>