Hoe kunnen we helpen?

NEN 4400-1

Betekenis van NEN 4400-1

De norm NEN 4400-1 is de kwaliteitsnorm voor flexondernemingen in Nederland die is opgesteld door de NEN organisatie in samenwerking met de overheid en de flexbranche. Er wordt door de Stichting Normering Arbeid o.a. gecontroleerd op afdracht van loonheffingen en omzetbelasting, loonbetaling volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en identiteitscontrole flexwerknemers.

Als een opdrachtgever zaken doet met een NEN gecertificeerde flexonderneming, dan is deze beter beschermd tegen fraude, claims en boetes die voortvloeien uit wettelijke verplichtingen. Het is daarom van belang voor een uitzender of ondernemer in de flexbranche om een NEN-certificering te bezitten.

De NEN 4400-1 norm kwam in 2006 tot stand dankzij  samenwerking door diverse partijen als  ABU (met het SFT register), NBBU (met het SVU-register), RIA, RIV en het BRO register. Met deze norm ontstond één landelijk register (in plaats van voorheen vijf) met daarin alle betrouwbare uitzend- en uitleen ondernemingen. De Stichting Normering Arbeid (SNA) houdt met uitgifte van het SNA-keurmerk bij welke organisaties aan de NEN 4400-1 voldoen, hiervoor kan men terecht op  www.Sna.nl.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk in ons opleidings- trainingsaanbod, en blijf je ontwikkelen.

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Flexbranche | NEN | NEN 4400-2 | WML | SNA (Stichting Normering Arbeid)

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>