Hoe kunnen we helpen?

NEN 4400-2

Betekenis van NEN 4400-2

De norm NEN 4400-2 is de kwaliteitsnorm voor flexondernemingen in het buitenland die in Nederland uitzenden. Deze is opgesteld door de NEN organisatie in samenwerking met de overheid en de flexbranche. Er wordt door de Stichting Normering Arbeid o.a. gecontroleerd op afdracht van loonheffingen en omzetbelasting, loonbetaling volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en identiteitscontrole flexwerknemers.

Wanneer een opdrachtgever zaken doet met een NEN gecertificeerde flexonderneming, dan is deze beter beschermd tegen fraude, illegaliteit, claims en boetes die voortvloeien uit wettelijke verplichtingen. Het is daarom van belang voor een uitzender of ondernemer in de flexbranche om een NEN-certificering te bezitten.

De norm is in het leven geroepen door de flexbranche zelf in samenspraak met ondernemingen uit het bedrijfsleven en verschillende vakorganisaties. De Stichting Normering Arbeid (SNA) houdt met de uitgifte van het SNA-keurmerk bij welke organisaties aan de NEN 4400-2 voldoen na positieve inspectie. Een overzicht van de gecertificeerde ondernemingen is te vinden op www.Sna.nl

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Flexbranche | NEN | NEN 4400-1 | WML

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. Artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>