Hoe kunnen we helpen?

NEN (Nederlandse Norm)

Betekenis van Nederlandse Norm

De Nederlandse Norm (NEN) is een non-profitorganisatie die in Nederland sinds 1916 gezamenlijke en toetsbare afspraken maakt over producten, werkwijzen of diensten. De vastgelegde afspraken waar partijen het samen over eens zijn, maken het mogelijk om te innoveren, internationale handel te drijven en zorgen bovendien voor efficiëntie, duurzaamheid en veiligheid. Vooral bij dat laatste zijn vastgestelde normen zeer belangrijk, denk bijvoorbeeld aan veiligheid van speelgoed en brandveiligheid. 

Sinds 2016 heeft de NEN het predicaat Koninklijk gekregen en praten we over Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut. Het instituut beheert meer dan 34.000 normen die nationaal en internationaal aanvaard zijn.

Kenmerken van een Nederlandse Norm zijn:

  • het is een eisen stellende afspraak;
  • er is sprake van een brede vertegenwoordiging van belanghebbenden;
  • volgens consensus;
  • openbare commentaarperiode van minimaal 3 maanden;
  • doorlooptijd van 1 jaar tot maximaal 3 jaar (afhankelijk van internationalisatie).

Resultaat: een norm met een groot draagvlak en autoriteit.

In de flexbranche kennen we de norm NEN 4400-1 (Nederlandse ondernemingen) en NEN 4400-2 (buitenlandse ondernemingen).

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

NEN 4400-1 | NEN 4400-2 | SNA (Stichting Normering Arbeid) | Kiwa |

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. Artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>