Hoe kunnen we helpen?

Inlener

Betekenis van Inlener

Dit is de werkgever die een flexonderneming opdracht geeft om een flexwerknemer te werven en/of ter beschikking te stellen. Met de inlener worden afspraken gemaakt over o.a. de duur van de opdracht, werklocatie en uurtarief. 

Deze afspraken worden vastgelegd in een opdrachtovereenkomst. De inlener is de feitelijk werkgever en heeft leiding en toezicht op de werkvloer. Een inlener wordt ook wel een opdrachtgever genoemd.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk in ons opleidings- trainingsaanbod, en blijf je ontwikkelen.

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Flexwerkers | InlenersbeloningOpdrachtgever

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>