Hoe kunnen we helpen?

Arbeidsmigrant

Betekenis arbeidsmigrant

Bij het woord ‘arbeidsmigrant’ denken we al gauw aan mensen uit landen als Polen of Bulgarije. Het is niet eenvoudig om een eenduidige definitie van een arbeidsmigrant te geven. Er worden namelijk verschillende definities gehanteerd. Een ruime definitie is: Iemand die naar een ander land migreert met het doel daar te gaan werken.

Hier vallen dus ook bijvoorbeeld Turkse en Marokkaanse gastarbeiders onder die zich definitief in Nederland gevestigd hebben. Een wat smallere definitie is: Iemand die naar een ander land migreert om daar tijdelijk arbeid te verrichten. Het woord tijdelijk impliceert dat de arbeidsmigrant de intentie heeft om op een gegeven moment terug te keren naar het thuisland. De vraag is hierbij natuurlijk wel hoe lang iemand in Nederland moet werken en wonen/verblijven, om niet langer als arbeidsmigrant te worden gezien.

Wat is het verschil tussen een arbeidsmigrant en een expat?

Expats worden vaak als aparte categorie arbeidsmigrant gezien, terwijl zij net als arbeidsmigranten speciaal voor hun baan naar een ander land verhuizen. De officiële definitie van een expat is volgens het Oxford Dictionary zelfs ‘iemand die buiten zijn geboorteland woont’. Waar ligt dan het verschil? Dat ligt vooral in de connotatie: de term ‘expat’ verwijst naar mensen met een middelmatige tot hoge sociale status, of mensen met en goedbetaalde baan. Terwijl we bij arbeidsmigranten vaker denken aan mensen die banen hebben, die Nederlanders niet willen doen.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk in ons opleidings- trainingsaanbod, en blijf je ontwikkelen.

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Expat | Grensoverschrijdende arbeid

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>